Familka http://www.familka.sk/ sk_SK © Copyright Familka.sk 2011 sposabb@familka.sk List of documents Wed, 23 Oct 2019 16:05:46 +0200 Wed, 23 Oct 2019 16:05:46 +0200 Familka http://www.familka.sk/images/logo_rss.gif http://www.familka.sk/ 60 Odovzdanie šeku TESCO http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/symbolicke-odovzdanie-seku-tesco.html V piatok 27.9.2019.sme prebrali od pani riaditeľky a pani manažérky z TESCO BB symbolicky šek na 1300 Euro na realizáciu projektu " Pes učiteľom" , ktorého poslaním je prostredníctvom canisterapie pracovať s deťmi s autizmom na zlepšovaní sociálnych, komunikačných, pohybových a praktických zručnosti. Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Vzácna návšteva v SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vzacna-navsteva-v-sposa-bb.html 11. septembra 2019 nás poctila svojou návštevou bývalá europoslankyňa Janka Žitňanská. Absolvovala s nami pracovné stretnutie, kde sme prebrali pálčivé téme, ktoré súvisia s prácou a životom s osobami s autizmom, ale ja inými diagnózami. Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Mini pilot tábor pre deti s autizmom 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mini-pilot-tabor-pre-deti-s-autizmom-2019.html Prázdninové aktivity v SPOSA BB vyvrcholili realizáciou prvého denného detského tábora SPOSA BB, ktorý trval od 19. do 23. augusta 2019 a realizovaný bol v areáli Komunitného centra Fončorda. Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0200 Aktivity PES UČITEĽOM -VYHRAL http://www.familka.sk/aktivity/minule/pes--ucitelom---vyhral.html SPOSA BB ďakuje za možnosť zúčastniť sa projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco a možnosť vyhrať 1. miesto v hlasovaní zákazníkov . Peniaze budú použité na canisterapiu pre deti s autizmom , ktoré sa jej v súčastnosti už zúčastňujú a môžu v nej pokračovať . Terapia deťom pomáha v rozvoji sociálnych, verbálnych ,motorických a iných zručností. Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj hlas. Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0200 Aktivity HLASUJTE V TESCO BB - "PES UČITEĽOM" Canisterapia pre deti s autizmom http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/canisterapia-pre-deti-s-autizmom.html SPOSA BB ďakuje Spoločnosti Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis za výber projektu "Canisterapia pre deti s autizmom ", formu terapie , ktorá ako jedna z mála pomáha deťom s autizmom v socializácii, odbúravaní stresu a osobnom rozvoji v miere v akej sú rozvoja schopné. Momentálne canisterapiu striedavo navštevuje 10 detí. Pravidelnosť a cieľavedomosť , ktorá musí byť pri práci s deťmi s autizmom dodržiavaná, je aj v rukách skúsených terapeutov , ktorí vedú psíkov, ktorí deti motivujú a učia. Podporte trvalú udržateľnosť práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici svojím žetónom. Ďakujeme. M. Helexová Babalová Foto: P. Peter Bátory Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0200 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zi-a-nechaj-zit-2019~590.html ŽI A NECHAJ ŽIŤ nie je len kultová pesnička M. Gombitovej, ale odkaz pre nás všetkých, aby sme žili a nechali žiť, prijímali život s rešpektom, nadhľadom a v pokojnej komunikáci. Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/rodina/zi-a-nechaj-zit-2019.html Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 je už v poradí 6.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom ,či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2017 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. Sat, 25 May 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Voľnočasové aktivity pre AUTISTOV v Banskej Bystrici http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1556826934.html Od konca marca prebiehajú v Lokálnom priestore SPOSA BB voľnočasové aktivity pre deti a dospelé osoby s autizmom. Cvičenie, masáže , muzikoterapia a iné činnosti, ktoré sú zamerané na celkový rozvoj osôb s autizmom v Banskej Bystrici a okolí. Vďaka podpore projektovej výzvy TESCO majú deti v poobedňajších hodinách pravidelné aktivity. Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vysvietme-to-na-modro-v-banskej-bystrici-2019.html Kampaň " Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici, ktorú SPOSA BB realizuje už sedem rokov sa pomaly blíži. SPOSA BB ako rodičovská organizácia sa k tejto celosvetovej výzve pripojí 2.4. Dňom otvorených dverí Lokálneho priestoru SPOSA BB na Hornej 67, od 9,00 do 13,00 h. , kde si prihlásení záujemcovia môžu vyskúšať simulátor autizmu , tvorivé dielne s mamičkou Katkou, pripravili sme výstavu výrobkov a množstvo iných zážitkov a informácií. Večer o 20,00 h. sa rodiny a priatelia symbolicky stretnú pod hodinovou vežou na námestí SNP. Ak sa chcete zapojiť do kampane oblečte si 2.4. modré tričká, alebo košele. Modrá je farba komunikácie, preto symbolom kampane je práve táto farba - lebo osoby s autizmom majú problém práve v nej . Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Podporte cieľavedomé aktivity 2% http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podporte-cielavedome-aktivity-2.html Milí priatelia, blíži sa čas , kedy môžete podporiť fungovanie aktivít pre deti a dospelé osoby s autizmom v SPOSA BB svojimi 2 %. V SPOSA BB sa rodičia detí s autizmom a dobrovoľníci dennodenne starajú, aby rodiny s deťmi s autizmom v BB mali pravidelné mimoškolské aktivity - terapie, cvičenia, vzdelávania, tvorivé dielne. Mnohí z vás našu prácu poznáte a poznáte aj našich rodičov - opatrovateľov a dobrovoľníkov, ktorí do toho dávajú celé srdce, preto prosíme podporte to, čo je dobré , aby dobro rástlo. V roku 2019 sa chceme pokúsiť vystavať inovatívnu kombinovanú službu , ktorá bude postupne komplexne kopírovať potreby rodín s osobami s autizmom v BB a okolí. Už teraz rodičia a dobrovoľníci začínajú navštevovať rekvalifikačné kurzy, aby v budúcnosti mohli byť sami realizátormi a nositeľmi pomoci , ktorú z vlastnej skúsenosti vedia zadefinovať a realizovať k nej príslušné kroky. Za vašu podporu prostredníctvom dvoch percent ďakujeme. Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0200 Aktivity HLASUJTE za voľnočasové aktivity pre AUTISTOV v Banskej Bystrici http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1548009293.html Deti a mladí ľudia s autizmom nemajú poobedné voľnočasové aktivity, ktoré by im pomáhali zlepšovať socializáciu, zdravie telesné a psychické. Mnohí majú nesprávne pohybové vzorce, zhoršenú jemnú a hrubú motoriku. Pravidelnými terapiami a cvičeniami chceme napomôcť deťom a mladým ľuďom s autizmom rozvíjať pohybové vzorce a zlepšovať ich sociálnu adaptáciu do bežného života. Od pondelka 21.1.2019 môžete v predajniach TESCO Strieborné Námestie 2, TESCO Zvolenská cesta 6465/8 hlasovať za náš projekt voľnočasovým aktivitám pre deti a staršie osoby s autizmom - presný názov " VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE AUTISTOV V BANSKEJ BYSTRICI" Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0200 Aktivity Mám na to zahlasovať http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mam-na-to-.html Milí priatelia a sympatizanti OZ SPOSA BB , od zajtra 15.1.2019 je možné hlasovať v rámci grantu "mamnato" za projekt "ŽIJEME S AUTIZMOM". Prosíme vás o zasielanie SMS správ na číslo projektu 429. Hlasovať môžete IBA ZA JEDEN PROJEKT! Ďakujeme za vašu podporu, ktorá umožní pokračovanie komplexných aktivít, ktoré realizujeme v našom novom LOKÁLNOM PRIESTORE pre rodiny s osobami s autizmom. Hlasovať za náš projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare HLAS(medzera)ČÍSLO PROJEKTU na číslo 0902 020 292. Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200 Aktivity POĎAKOVANIE PARTNEROM http://www.familka.sk/aktivity/minule/podakovanie-partnerom.html Rok 2018 sa končí a s ním aj množstvo aktivít, ktoré sa realizovali. SPOSA BB ďakuje všetkým partnerom, ktorí ich podporili finančne, ľudsky , materiálne , svojou fyzickou pomocou alebo príležitosťami. Vďaka vám sme sa spoločne posunuli ďalej . Vďaka patrí aj rodičom detí a dospelých s autizmom a dobrovoľníkom , ktorí pomáhali pri realizácii projektov , práci s našimi deťmi , mnohými voľnočasovými aktivitami a šírení reálneho povedomia o autizme . Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Vianoce 2018 http://www.familka.sk/aktivity/minule/vianoce-2018.html Vianoce sviatky pokoja, rodiny , lásky, porozumenia a obrovskej nádeje na upratanie, nie obydlia, ale vnútorného prostredia srdca, vzťahov a životných postojov. Všetko je o postoji a schopnosti jednať v čase . Prajem všetkým zo srdca pokoj, lebo ten učí ľudí rozpoznávať, čo je podstatné a lásku, ktorá je jeho ovocím. Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Daruj knihu http://www.familka.sk/aktivity/minule/daruj-knihu~793.html Nie každé dieťa má také šťastie, že mu má kto kúpiť knihu. Niekedy by rodič kúpil pre potešenie ratolesti túto pre niekoho samozrejmosť, keby nemusel uprednostniť životne dôležitejšie veci, ktoré rodina potrebuje. Rôzne nepriazne osudu ochudobňujú rodiny a táto krásna predvianočná akcia z iniciatívy KNZM a jej partnerov v Banskej Bystrici , môže do týchto rodín priniesť kúsok radosti a nových znalostí. Sat, 15 Dec 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Vianočné pohľady inak http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vianocne-pohlady-inak.html Milí priatelia, dovoľujem si vám dať do pozornosti výstavu obrazov venovanú vianociam a zimným okamihom od autorov Mário Balca a Mareka Golemu. Kurátorka výstavy Mgr. Katarína Solivajsová, mamička chlapca s autizmom . Výstava bude v Lokálnom priestore SPOSA BB na Hornej ulici 67. Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Výlet na Pustý hrad http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vylet-na-pusty-hrad.html V nedeľu 11.11.2018 si pre vás prichystala mamička Zdenka pekný výlet na Pustý Hrad nad Zvolenom. Je určený pre rodiny s osobami s hendikepom a menej zdatných záujemcov, ale vítaní sú všetci, ktorí chcú urobiť pre seba niečo naviac. Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Jesenné tvorenie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1539363946.html Pozvánka na októbrové inkluzívno integračné tvorivé dielne. Rodičia s deťmi si môžu vyrobiť z rôznych druhov prírodnín ť pestrofarebné dekorácie , ktoré potešia dušu i oko. Srdečne vás v piatok 26.10.2018 pozývame do KC Fončorda , od 15,30 h. začíname. Tešíme sa na vás. Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Otvárame nový Lokálny priestor SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/otvarame-novy-lokalny-priestor-sposa-bb-.html Dňa 10.10.2018 SPOSA BB otvára neformálne nový Lokálny priestor na Hornej 67, ktorý je inovatívnou formou pomoci pre rodiny s deťmi a dospelými osobami s autizmom a inými znevýhodneniami. Srdečne Vás pozývame. Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Posúvame sa projekt podporený KNZM http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/posuvame-sa-projekt-knzm.html Od septembra 2018 sa začali v náväznosti už na predošlé projekty realizovať pravidelné telovýchovné aktivity s deťmi, doplnené o terapie ako muziko, canis, reflexná, craniosakrálna, arte a mnohé iné rozvojové aktivity. Jednou z finančne podporených je raz do mesiaca canisterapia pre 5 - 7 detí, ktoré sa obmieňajú s ohľadom na zdravotný stav . Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Antihendicap day http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/anti-handicap-day.html V sobotu 29.9. sa uskutoční v KC Fončorda deň stretnutí rôznych OZ , ktoré sa zaoberajú pomocou rôznym druhom znevýhodnení. Pozvanie platí aj pre zdravú komunitu, ktorá má záujem spoznať ich prácu, túži zažiť niečo nové a má intuitívne blízko k týmto témam. Tešíme sa na vás. Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Hľadáme dobrovoľníkov http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/hladame-dobrovolnikov.html SPOSA BB hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli rodičom detí s autizmom, ktorí to ťahajú spolu s dobrovoľníkmi cez ÚPSVaR sami. Autisti v Banskej Bystrici potrebujú pomoc. Sun, 23 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/100.html Prevenciou k 100% starostlivosti o deti, projekt určený pre rodičov - opatrovateľov osôb s autizmom a inými diagnózami, ako podporný mechanizmus na udržiavanie rodičov v dobrej fyzickej a psychickej kondícii , keďže sú jedinou istotou pre znevýhodnené osoby. SPOSA BB projekt podporený NADÁCIOU PRE DETI SLOVENSKA z GRANTOVÉHO PROGRAMU DôVERA zaradila ako inovatívny produkt, ktorým sa snaží nastaviť komplexné možnosti pre rodiny s osobami s autizmom a inými dg. Sun, 23 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI http://www.familka.sk/galeria/galeria-akcii/prevenciou-k-100-starostlivosti-o-deti.html INOVATÍVNY PROJEKT OZ SPOSA BB Rodič, blízky príbuzný akéhokoľvek dieťaťa alebo dospelého človeka so znevýhodnením, je permanentnou starostlivosťou o znevýhodneného oslabovaný a v konečnom dôsledku sa môže stať on sám hendikepovaným. Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 Galéria http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1537724101.html Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity CANISTERAPIA "Pomáhame ďalej" http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/canisterapia-pomahame-dalej.html Canisterapia pre deti s autizmom Deti s autizmom zo SPOSA BB vďaka nadácii Volkswagen Slovakia a projektu „Pomáhame ďalej“ absolvujú už od od augusta do konca októbra 2018 15. canisterapeutických stretnutí. Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Tvorivá rodinná intergračná dielňa http://www.familka.sk/galeria/galeria-akcii/tvoriva-rodinna-intergracna-dielna.html Veselé tvorenie darčekov pre priateľov seniorov. Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Galéria Tvorivá rodinná dielňa intergračná http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/tvoriva-rodinna-dielna-intergracna.html V piatok 14.9.2018 sa uskutoční tvorivá integračná dielňa, podporená nadáciou VW Slovakia " POMÁHAME ĎALEJ" , ktorá bude venovaná výrobe ozdobných prezentov na celoslovenskú Športiádu AkSen, ktorá sa bude konať 25. a 26. septembra 2018 v KC Fončorda v Banskej Bystrici. Deti spolu s rodičmi vyrobia ozdobné predmety, ktoré majú svoju pridanú hodnotu. Nech sa páči medzi nás, vytvoríme spoločne niečo krásne a duchovne hodnotné. Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Výlety pre zdravotne znevýhodnených a menej zdatných http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vylety-pre-zdravotne-znevyhodnenych-a-menej-zdatnych.html Prechádzka pre tých, ktorí prázdninujú doma a chcú objaviť niečo pekné v blízkom okolí Banskej Bystrice. Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Pomáhame ďalej - Nadácia Volkswagen Slovakia http://www.familka.sk/aktivity/zdravie/pomahame-dalej---nadacia-volkswagen-slovakia.html Spoločne sme to s najvyššou záštitou Božou dali . Vďaka nadácii VW a skvelému projektu venovanému k 10 výročiu nadácie VW, nás Stredoslovenská televízia vybrala ako výhercu 2000 Eur, ktoré venovala nadácia druhému projektu, prvý z FB hlasovania dostal automobil VW . Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity