Familka http://www.familka.sk/ sk_SK © Copyright Familka.sk 2011 sposabb@familka.sk List of documents Thu, 20 Sep 2018 13:17:01 +0200 Thu, 20 Sep 2018 13:17:01 +0200 Familka http://www.familka.sk/images/logo_rss.gif http://www.familka.sk/ 60 PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/100.html Prevenciou k 100% starostlivosti o deti, projekt určený pre rodičov - opatrovateľov osôb s autizmom a inými diagnózami, ako podporný mechanizmus na udržiavanie rodičov v dobrej fyzickej a psychickej kondícii , keďže sú jedinou istotou pre znevýhodnené osoby. SPOSA BB projekt podporený z GRANTOVÉHO PROGRAMU DôVERA zaradila ako inovatívny produkt, ktorým sa snaží nastaviť komplexné možnosti pre rodiny s osobami s autizmom a inými dg. Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Výlety pre zdravotne znevýhodnených a menej zdatných http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vylety-pre-zdravotne-znevyhodnenych-a-menej-zdatnych.html Prechádzka pre tých, ktorí prázdninujú doma a chcú objaviť niečo pekné v blízkom okolí Banskej Bystrice. Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Nové možnosti http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/nove-moznosti.html Milí rodičia, máte podozrenie, že vaše dieťa sa chová neštandardne a máte tušenie, že dieťa má autizmus ? V Poltári pôsobí Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kde vám ochotne pomôžu. Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Pomáhame ďalej - Nadácia Volkswagen Slovakia http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/pomahame-dalej---nadacia-volkswagen-slovakia.html Spoločne sme to s najvyššou záštitou Božou dali . Vďaka nadácii VW a skvelému projektu venovanému k 10 výročiu nadácie VW, nás Stredoslovenská televízia vybrala ako výhercu 2000 Eur, ktoré venovala nadácia druhému projektu, prvý z FB hlasovania dostal automobil VW . Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity HAND MADE DARČEK PRE OTECKA http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1528309550.html V piatok 15.6.2018 máme pripravenú rodinnú integračnú dielňu venovanú pre oteckov a starých otcov , ktorí sú nenahraditeľnou súčasťou našich životov. Vyrobíme malé darčeky, ktorými si uctíme ich záslužnú prácu, ktorú robia pre svojich najbližších. Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Hlasujte za organizáciu OZ SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/hlasujte-za-organizaciu-oz-sposa-bb.html Hlasujte za organizáciu a prispejte k zmene vo Vašom regióne Projekt #PomáhameĎalej vznikol pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom je podčiarknuť kontinuitu našej pomoci verejnoprospešným organizáciám. Desiatkam organizácií prostredníctvom neho dáme možnosť predstaviť svoje projekty verejnosti a zároveň získať dodatočnú podporu pre ich cieľ. Sme nesmierne hrdí na všetky zrealizované projekty a veríme v ich prínos pre ľudí ako aj pre celé regióny. Z tohto dôvodu sme spustili ďalšiu fázu projektu pod názvom #Regióny – stredné Slovensko, kde sa predstaví 10 vybraných organizácií, ktorých projekty sme v minulosti podporili. Tieto budú do 12.6. prostredníctvom Facebookového hlasovania súťažiť o zapožičanie automobilu Volkswagen up! na rok (spolu s príspevkom na pohonné hmoty). Tu nájdete štatút súťaže. Okrem toho sa organizácie predstavia aj osobne 13.6. odštartovaním verejnej prezentácie v Europa shopping center v Banskej Bystrici (tá potrvá do 15.6.). Pre organizácie je pripravená ešte aj špeciálna cena nášho partnera vo forme finančnej podpory. Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1528109652.html Dňa 5.6.2018 o 9,00 h na Hornej ulici 67 , 3. poschodie /Lokány priestor SPOSA BB/ chystáme prvé stretnutie k inovatívnemu projektu s názorným vysvetlením pre konkrétnych záujemcov. Projekt je zameraný na rodičov, opatrovateľov a iných osôb starajúcich sa 24 h. denne o osoby so znevýhodnením telesným a iným. M. Helexová Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018 POĎAKOVANIE http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zi-a-nechaj-zit-2018.html Piaty ročník podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom, ale aj iné znevýhodnenia a zdravých. Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018 http://www.familka.sk/aktivity/rodina/doc_1526399972.html Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018 je už v poradí 5.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom , či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravé deti. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí - ŽI A ZAŽI 2016, žiť a nechať - ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2018 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Workshop pre deti bez limitu http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/workshop-pre-deti-bez-limitu.html OZ Nožička si pripravilo pre rodiny s deťmi s DMO, s autizmom , Downovým syndrómom a inými dg. workshop pod vedením skúsenej terapeutky. Workshop je určený pre rodičov mimoriadnych detí, opatrovateľov, učiteľov a všetkých, ktorí s takýmito detičkami pracujú. Sat, 19 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Tvorivá dielňa - ušime peknú tašku z riflí http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/tvoriva-dielna---usime-si-peknu-tasku-z-rifli-.html Maminy , ale aj šikovní ockovia si môžu skúsiť spolu so svojimi deťmi vyrobiť peknú tašku, alebo aj ruksak na plece zo starých riflí. Pod vedením našej lektorky Miriam Korinekovej , ktorá nás rada priučí. V piatok 18.5. 2018 v Komunitnom centre Fončorda, tešíme sa na vás. Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Deň kreatívcov http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/den-kreativcov.html Máte radi kreativitu ? Viete , kde je jej najviac? No predsa na Havranskom vŕšku v priestore Komunitného centra Fončorda. Komunita kreatívcov vás srdečne pozýva na deň plný zážitkov, ktorý bude 11.5. v piatok. Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Spoznávame prírodu so zdravotne znevýhodnenými http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1525979389.html Turistika pre zdravotne a telesne znevýhodnené deti, seniorov a všetkých , ktorí milujú prírodu, život a ľudí bez rozdielu. Organizuje ju mladá mamina ťažko znevýhodneného chlapčeka s ohľadom na všetky oslabenia zúčastnených. Je to ponuka , ktorá sa neodmieta. Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Ďakujeme za vaše 2% http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/dakujeme-za-vase-2.html Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Rekondično rehabilitačný pobyt Demänová 2018 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/rekondicno-rehabilitacny-pobyt-demanova-2018.html V dňoch 27.4. - 29.4.2018 bola komunita SPOSA BB na prvom rekondično rehabilitačnom víkende našich rodín . SPOSA BB bude sláviť 17. narodeniny a bolo to pre rodiny skutočne prvé stretnutie takéhoto druhu. Vďaka zamestnaneckému grantu Nadácie ČSOB sa desať rodín mohlo stretnúť v príjemnom prostredí Aqua & wellness rezort Alžbeta v Demänovej. Sun, 29 Apr 2018 00:00:00 +0200 Aktivity NIKTO NIKDE http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/nikto-nikde.html Odborný seminár pre učiteľov a vychovávateľov v špeciálnych školách Rodič, učiteľ, opatrovateľka, psychológ ako subjekty pri hľadaní ciest k porozumeniu autistu (Poznať podstatu – odhaliť príčiny – pochopiť súvislosti – nájsť riešenia) Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Deň otvorených dverí OZ SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/den-otvorenych-dveri-oz-sposa-bb.html OZ SPOSA BB vás pozýva na deň otvorených dverí /4.4.2018 od 9,00 h.-13,00 h./ vo svojom sídle na Rudlovskej 53 - budova Auris. Pripravujeme pre vás výstavku prác , ktoré robíme s deťmi, predstavenie činností, ktoré realizujeme aj vďaka podpore zo strany sponzorov, rodičia detí s autizmom vám povedia niečo aj o práci so svojimi deťmi. Pre záujemcov je prichystaný aj simulátor autizmu, ktorým si môžu vyskúšať, ako spracováva osoba s autizmom cez zmyslové vnímanie pre iných "bežné" životné situácie. Ten bude prezentovaný pod dohľadom v kancelárii SPOSA BB na druhom poschodí. Tešíme sa na vás. Deň otvorených dverí sa koná vďaka podpore technického zabezpečenia Nadáciou VÚB. Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 Aktivity 2.apríl Svetový deň povedomia o autizme http://www.familka.sk/aktivity/rodina/2.april-svetovy-den-povedomia-o-autizme.html • Podujatie OZ Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom BB (OZ SPOSA BB) sa už piaty krát koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica. • Šiesty krát budú významné budovy mesta Banská Bystrica v modrých farbách • Spoznajme autizmus, z najnovších zahraničných štatistík vyplýva, že priemerne 1 dieťa z 68 sa narodí s poruchou autistického spektra. Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Veľká noc 2018 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/velka-noc-2018.html Láska Zeleného štvrtku , viera Veľkého piatku , nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele , nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Veľkonočné tvorenie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/velkonocne-tvorenie.html Krásne obdobie pred Veľkou nocou v nás evokuje príchod niečoho nového a obohacujúceho. Chceme vás srdečne pozvať na tvorivé dielničky, ktoré sa budú konať v priestore Komunitného centra Fončorda v piatok 23.3.2018 o 16,30 h, na ktorej si môžete s deťmi vyrobiť farebné papierové košíčky na vajíčka, vyzdobiť kraslice a stráviť čas v kruhu príjemných ľudí. Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Zo školy do života http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zo-skoly-do-zivota.html Pozvánka na zaujímavé stretnutie organizované slečnou Škarbovou, ktorá má sama zdravotné znevýhodnenie, napriek tomu vyštudovala VŠ a hľadá uplatnenie v živote a nehľadá ho len pre seba, ale pozýva aj iných znevýhodnených, ktorí chcú niečo zmeniť vo svojich životoch. Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Čas pre seba http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/cas-pre-seba.html Každý rodič, ktorý sa stará 24 hodín o svojho blízkeho s autizmom, ale aj s inými znevýhodneniami, sám znevýhodnený , potrebuje oddych, čas na seba, pocvičiť si a uvedomiť, že najdôležitejším v procese života blízkeho je práve on. Vážiť si sám seba, dovoliť si urobiť niečo pre seba, vytvoriť niečo pekné a patriť do kruhu spriaznených duší. Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Rodinná integračná dielňa http://www.familka.sk/galeria/galeria-akcii/rodinna-integracna-dielna-.html Piatkové tvorivé dielne venované výrobe záložiek do kníh, pod vedením M. Korinekovej. Deti aj rodičia si mohli vyzdobiť záložky, vyrobené zo vzorkovníka farieb vytlačeného na lesklom papieri. Za pomoci špeciálnych vystrihovačiek a laminovačky sa všetkým podarilo niečo pekné a účelné vyrobiť. Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200 Galéria Rodinná integračná dielňa - vyrob si svoj obal na knihu http://www.familka.sk/aktivity/rodina/rodinna-interacna-dielna---vyrob-si-svoj-obal-na-knihu.html Marec je mesiacom knihy. Na rodinnej integračnej tvorivej dielni si môžete spolu s deťmi vyrobiť originálne obaly na knihy, ktoré sú pre vás vzácne a radi by ste ich uchovali aj pre budúce generácie. Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Hľadáme dobrovoľníkov na akciu "ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018" http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/hladame-dobrovolnikov-na-akciu-zi-a-nechaj-zit-2018.html SPOSA BB hľadá aktívnych a akčných dobrovoľníkov na akciu, ktorá bude 26.5.2018 v priestore ŠZŠ na Ďumbierskej ulici - už 5. ročník celoslovenského stretnutia rodín s osobami s autizmom, s iným znevýhodením , ale aj zdravých ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018/ . Práve touto cestou cez iniciatívu DM /SPOLOČNE/ skúšame šťastie. Potrebujeme aj dobrovoľníkov, ktorí by nám pomáhali v priebehu roka pri rôznych iných aktivitách a projektoch. Študenti a študentky VŠ so zameraním na pedagogiku, sociálnu prácu a pedagogiku, so zameraním zdravotníctvo máte u nás dvere otvorené . Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Podporte 2 % aktivity OZ SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podporte-2--aktivity-oz-sposa-bb.html Je čas, kedy môžete svojimi dvomi percentami zo zaplatenej dane prispieť k podpore a rozvoju našich aktivít, ktoré realizujeme pre deti a aj dospelých s autizmom - mimoškolské cvičenie, terapie, tvorivé dielne. Spolupracujeme aj so zdravými komunitami na pôde Komunitného centra Fončorda, kde hľadáme prieniky na ceste k inklúzii a integrácii našich rodín do spoločnosti. Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200 Aktivity ZAŽITE SVET AUTIZMU PROSTREDNÍCTVOM SIMULÁTORA AUTIZMU http://www.familka.sk/aktivity/profesia/prve-skolenie-so-simulatorom-autizmu-na-szs-dumbierska.html Prvé školenie v Špeciálnej ZŠ na Ďumbierskej ulici, kde si odborní personál vyskúšal, ako je to byť v koži človeka, ktorý ma prestimulované vnímanie a tým veľakrát pre spoločnosť vykazuje správanie , ktoré je neprijateľné a odsudzované. Uskutočnilo sa vďaka podpore NADÁCIE VÚB. Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Učíme sa novým veciam - nazeráme na svet cez simulátor autizmu http://www.familka.sk/aktivity/profesia/ucime-sa-novym-veciam-a-nazerame-na-svet-cez-simulator-auitzmu.html Človek sa učí celý život, povedal kedysi istý múdry človek a ten, čo to začul to zopakoval a dnes vetu používa každý, kto chce niečo zmeniť. Sat, 10 Feb 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Tvorivé rodinné dielne http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/tvorive-rodinne-dielne-.html Paverpol je krásna kreatívna technika, ktorou si z nepotrebného skleného pohára môžeme vyrobiť peknú vázičku na sušené kvietky, alebo nádobku na odkladanie malých drobností v domácnosti . V piatok 9.2.2018 si v priestore Komunitného centra na Havranskom ,môžete prísť vyskúšať so svojimi deťmi, koľko fantázie spolu máte. Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0200 Aktivity Paverpol tvorivá dielňa http://www.familka.sk/galeria/galeria-akcii/paverpol-tvoriva-dielna.html Piatkové popoludnie strávili rodiny s osobami s autizmom a ich priatelia v družnom vyrábaní krásnych vecí , pre niekoho už z nepotrebného materiálu. Všetko v živote je o tom, akým uhľom pohľadu sa na to človek- kreatívny pozerá. Potešujúce je , že všetci , ktorí sa tu stretli sú kreatívni. Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0200 Galéria