Familka http://www.familka.sk/ sk_SK © Copyright Familka.sk 2011 sposabb@familka.sk List of documents Tue, 05 Dec 2023 07:19:30 +0100 Tue, 05 Dec 2023 07:19:30 +0100 Familka http://www.familka.sk/images/logo_rss.gif http://www.familka.sk/ 60 Krok Za Krokom, Banská Bystrica http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/krok-za-krokom-banska-bystrica-.html Toto krásne charitatívno-športové podujatie bolo usporiadanie na vyzbieranie finančnej pomoci pre SPOSA BB a cieľom bolo prejsť 16km okolo Banskej Bystrici. Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Inklúzia v pohybe http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/inkluzia-v-pohybe.html 13.5.2023 Vďaka Nadácii KIA sme mali príležitosť stráviť dnešné sobotné dopoludnie na Vodnom diele v Žiline, kde sme sa zúčastnili behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením. Ďakujeme za túto príležitosť, ktorú sme využili na plno a veľmi sme si to užili. Mimo kilometrového behu sme sa zúčastnili aj rôznych iných aktivít, ktoré boli pre nás pripravené. Priebeh sa niesol v duchu tolerancie, ohľaduplnosti a dobrej nálady v kruhu skvelých, inšpiratívnych ľudí. Veríme, že takýchto akcií sa zúčastnime ešte mnohých. V.Mamatejova Mon, 15 May 2023 00:00:00 +0100 Aktivity POHYBOM K UČENIU http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/pohybom-k-uceniu~234.html Vrámci štvrtkovej klubovne sme začali pracovať s deťmi dlohodobo segregovanými doma. Rôzne aspekty ohrozenia- zdravotné , telesné, mentálne, sociálne,ekonomické jednorodičovské, viacnásobne kombinované znevýhodnenia. Nárast agresívneho správania a hľadanie vhodných prístupov na jeho sanovanie .Pracujeme s dobrovoľníkmi z VŠ- rôzne zamerania. Príprava nových odborníkov asnaha udržať ich v meste Banská Bystrica. Sat, 15 Apr 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Virtuálna realita http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/virtualna-realita-.html vám povedať, že to padlovanie mi rozhýbalo ramená, ukázalo, ktoré partie tela mám bloknute. Okrem tejto virtualky som absolvovala potopenie Titaniku, ale aj jeho skúmanie v ponorke v dnešnej jeho podobe. O dva týždne príde do BB zas ,dajte šancu svojim deťom vyskúšať si iný rozmer reality, vyskúšajte si to aj vy. Podporíte Vladka aj jeho jedinečnú terapiu. Vysvetlí vám prečo napríklad po VR ku môže niekto trpieť bolesťou hlavy a co s tým nabudúce robit. M.Helexova Mon, 20 Mar 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Srdce na dlani 2022 - národné kolo http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/srdce-na-dlani-2022---narodne-kolo.html Dňa 16.3.2023 som mala možnosť zúčastniť sa 14. ročníka národného oceňovania dobrovoľníkov, ktoré sa tento rok uskutočnilo v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Mon, 20 Mar 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Zápisník dobrovoľníka http://www.familka.sk/aktivity/minule/zapisnik-dobrovolnika.html SPOSA BB v tomto roku bude postupne prinášať inovácie , ktoré vychádzajú z práce dobrovoľníkov - študentov. Vďaka za túto iniciatívu Viky Mamatejovej, ktorá vymyslela tento model a naďalej ho bude koordinovať v rámci svojich ľudských a profesných možností. Prichádza "ZÁPISNíK DOBROVOĽNÍKA" Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Štvrtková klubovňa - startlab http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/stvrtkova-klubovna---startlab.html Pozdravujem priatelia autistov, nie len tí, ale aj rodiny s deťmi a dospelými s osobami s autzmom. Máte jedinečnú možnosť podporiť minimálne zdielaním náš starlab projekt ŠTVRTKOVEJ KLUBOVNE PRE AUTISTOV" V čom je jedinečný? V BB majú možnosť dobrovoľnícky pomáhať študenti UMB rôznych zameraní, získavajú prax pre profesionálny život. Trvalá udržateľnosť aby ľudia s autizmom mali šancu na osobný rozvoj , je vo výchove nových odborníkov. My to v SPOSA BB robíme. Dobrovoľníci SPOSA BB boli v roku 2022 ocenení cenou SRDCE NA DLANI, čo viac k tomu povedať? Robíme to so srdcom na dlani. Podporte jedinečný projekt , ktorý vychádza z praxe v teréne. Dajte šancu autistom i všetkým, ktorí sa snažia meniť prístup k tomuto problému . Ďakujeme za zdieľanie, za Vašu podporu . Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Podporte nás 2% aj v tomto roku http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podporte-nas-2-aj-v-tomto-roku.html Milí priatelia a sympatizanti . Chcem Vás touto cestou poprosiť o 2 percentá z dane, poprípade 3, ak ste ako dobrovoľníci pomáhali. PREČO PRÁVE Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB? LEBO PRÁVE TU SA SNAŽÍME VYCHOVAŤ NOVÝCH ODBORNÍKOV PRE VAŠE DETI !!!!!!!!!!!!!!!! JA MÁRIA HELEXOVÁ SOM RODIČ 19 ROČNÉHO MLADÉHO MUŽA S AUTIZMOM A PRACUJEM AKO DOBROVOĽNÍČKA 10 ROKOV PRE TÚTO CIEĽOVÚ SKUPINU, NIE LEN PRE SVOJHO SYNA!!!!!!!!!!!!! UČÍME SA SPOLU NOVÝM VECIAM:!!!!!!!!!!!! POMÁHAJÚ NÁM ĽUDIA, MATKY S ŤAŽKÝM OSUDOM A MY POMÁHAME OSTATNÝM: POMôŽTE A SPOLUPODIEĽAJDE SA NA TVORBE NOVEJ SLUŽBY PRE VAŠE DETI A VÁS RODIČOV: ZDOLA SA BUDUJE DOM, OD ZÁKLADOV A Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ICH MÁ . UŽ PIATY ROK SA STARÁME O LOKÁLNY PRIESTOR SPOSA BB NA HORNEJ 67!!!! OD ROKU 2016 SME DALI CEZ UPSVaR ŠANCE NA ZMENU ŽIVOTA VYŠE DVOCH DESIATKAM ĽUDÍ SO ZŤP, MATKÁM DETÍ S AUTIZMOM, SOCIÁLNE VYLÚČENÝM. PODPORTE TO , ČO JEDINĚ VIE O VAŚICH SKUTOČNÝCH ŹIVOTOCH!!!!!!!!!!!!!!!!! A NIE LEN O AUIZME, ALE KOMPLEXNE O PROBLÉMOCH, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ. ZA PODPORU ĎAKUJEME. Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aktivity DAJ LABKU http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/daj-labku.html Daj labku je motivačný projekt pre mladých dobrovoľníkov, ktorí pomôžu deťom s autizmom a aj dospelým + mladých s inými znevýhodneniami nájsť priestor na svoj osobný rozvoj a miesto , kde patria a sú prijatí. Projekt bol hlasovací a chceme sa touto cestou poďakovať všetký, ktorí nám venovali svoj žetón. Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aktivity Muzikoterapia a psychoterapia http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/muzikoterapia-a-psychoterapia-.html Keď hudba a psychoterapia pomáha - Grantový program nadácie SPP OPORA 2022 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0100 Aktivity Zážitkovo http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/Zazitkovo.html Informácie k pilotnému táboru. Tábor organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom V Banskej Bystrici /SPOSA BB/. Vychádza z Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý realizuje Mesto Banská Bystrica . Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0100 Aktivity Pohybom k učeniu http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/pohybom-k-uceniu.html Projekt podporený Nadáciou Orange. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodneným z dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať v činnosti , ale i učení. V priebehu roka 2020 s nimi začali cvičiť pod vedením dvoch mladých učiteliek, ktoré s deťmi dosahujú postupne pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky s nimi začínajú nacvičovať aj edukačné činnosti realizované v školskom procese. Nakoľko deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty hlavne v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie aj napriek zákazom s deťmi pracovali, ale individuálne . Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnený opatrení budú realizované v duálnom režime. Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Knižný jarmok http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/knizny-jarmok.html Banská Bystrica Bez predsudkov Charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – Autizmom /SPOSA BB/ Sun, 06 Jun 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Oáza pokoja http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/oaza-pokoja.html Študenti Pedagogickej fakulty UMB, zrealizovali v mesiacoch február až máj projekt senzoricko motorickej miestnosti "Oáza pokoja". Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Mimoriadna podpora Nadácie VW Slovakia http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mimoriadna-podpora-nadacie-vw-slovakia.html Mimoriadne okolnosti , vyplývajúce z pandémie privádzajú rodiny s deťmi a dospelými s autizmom do „neriešiteľnej situácie“. Osoby s autizmom potrebujú socializáciu a stretávanie sa s ľuďmi, nakoľko opatrenia zužujú možnosti tejto cieľovej skupiny, hľadáme nové „ možné“ riešenia , ako podporiť to, čo je najväčšou slabinou „ Aby rodiny neostali bez pomoci a samé“. Ostať doma v bezpečí, nie je pre tieto rodiny „bezpečné „. Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Vianočné prianie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vianocne-prianie~510.html Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami. Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Poďakovanie partnerom v roku 2020 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podakovanie-partnerom--v-roku-2020.html Rok 2020 bol najťažším rokom pre všetkých. Preto aj práca v SPOSA BB bola poznačená mnohými opatreniami, ktoré obmedzili na krátky čas naše fungovanie. Napriek všetkému aj vďaka podpore našich partnerov finančnej, materiálovej, ľudskej a technickej sa nám podarilo urobiť veľa dobrej práce v smere k rodinám s osobami s autizmom a preto sa touto cestou v mene Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v BB chceme poďakovať. Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Daruj knihu 2020 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/daruj-knihu-2020.html Je nám cťou byť partnerom tejto krásnej predvianočnej aktivity, ktorá má už takú dlhú a prospešnú tradíciu. Ďakujeme KNZM za oslovenie aj v tomto "zvláštnom roku" a pozvanie našej organizácie do partnerstva . Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Grant UDRŽUJME OHEŇ http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/grant--udrzujme-ohen.html Projekt "UDRŽUJME OHEŇ"" určený pre aktivačných dobrovoľníkov cez UPSVaR v BB a dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri aktivitách a práci s deťmi podľa svojich možností a schopností . Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Zručnosti pre život http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zrucnosti-pre-zivot.html Deti a mladí s autizmom sa nevedia o seba postarať. Spoločne pri aktivitách, ktoré sú v živote bežné ich chceme naučiť zručnosti, ktoré sú v živote nevyhnutné pre existenciu bez rodičov. Ich získaním budú samostatnejší a v živote sa ľahšie dokážu adaptovať . Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Darujte 2 % dane na dobré ciele http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/darujte-2--dane-na-dobre-ciele.html Milí priatelia , je čas, kedy môžete svoje 2 % z dane darovať na dobré účely. Tí, čo poznáte prácu v SPOSA BB viete, že robíme s deťmi veľmi veľa aktivít, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa a posúvať. Prosíme podporte pokračovanie práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici a okolí. Ďakujeme. Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Prianie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/prianie-.html Nech chvíle lásky a pokoja , všetky bolesti vám zahoja. Láska sa so zdravým nech sa snúbia , na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Pokojné , veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív SPOSA BB. Sun, 22 Dec 2019 00:00:00 +0100 Aktivity POĎAKOVANIE PARTNEROM v ROKU 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podakovanie-partnerom-v-roku-2019.html Končí sa rok 2019. Bol plný nových vecí, zážitkov, príležitostí , znalostí a možností. Bohatý aj preto, lebo mnohí podporili činnosť našej organizácie, finančne, materiálom, prácou, príležitosťou , dobrou radou alebo dobrovoľníctvom. Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme všetkým dobrodincom veľa zdravia, šťastia a úspechov. Sun, 22 Dec 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Odovzdanie šeku TESCO http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/symbolicke-odovzdanie-seku-tesco.html V piatok 27.9.2019.sme prebrali od pani riaditeľky a pani manažérky z TESCO BB symbolicky šek na 1300 Euro na realizáciu projektu " Pes učiteľom" , ktorého poslaním je prostredníctvom canisterapie pracovať s deťmi s autizmom na zlepšovaní sociálnych, komunikačných, pohybových a praktických zručnosti. Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Vzácna návšteva v SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vzacna-navsteva-v-sposa-bb.html 11. septembra 2019 nás poctila svojou návštevou bývalá europoslankyňa Janka Žitňanská. Absolvovala s nami pracovné stretnutie, kde sme prebrali pálčivé téme, ktoré súvisia s prácou a životom s osobami s autizmom, ale ja inými diagnózami. Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Mini pilot tábor pre deti s autizmom 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mini-pilot-tabor-pre-deti-s-autizmom-2019.html Prázdninové aktivity v SPOSA BB vyvrcholili realizáciou prvého denného detského tábora SPOSA BB, ktorý trval od 19. do 23. augusta 2019 a realizovaný bol v areáli Komunitného centra Fončorda. Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0100 Aktivity PES UČITEĽOM -VYHRAL http://www.familka.sk/aktivity/minule/pes--ucitelom---vyhral.html SPOSA BB ďakuje za možnosť zúčastniť sa projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco a možnosť vyhrať 1. miesto v hlasovaní zákazníkov . Peniaze budú použité na canisterapiu pre deti s autizmom , ktoré sa jej v súčastnosti už zúčastňujú a môžu v nej pokračovať . Terapia deťom pomáha v rozvoji sociálnych, verbálnych ,motorických a iných zručností. Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj hlas. Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0100 Aktivity HLASUJTE V TESCO BB - "PES UČITEĽOM" Canisterapia pre deti s autizmom http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/canisterapia-pre-deti-s-autizmom.html SPOSA BB ďakuje Spoločnosti Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis za výber projektu "Canisterapia pre deti s autizmom ", formu terapie , ktorá ako jedna z mála pomáha deťom s autizmom v socializácii, odbúravaní stresu a osobnom rozvoji v miere v akej sú rozvoja schopné. Momentálne canisterapiu striedavo navštevuje 10 detí. Pravidelnosť a cieľavedomosť , ktorá musí byť pri práci s deťmi s autizmom dodržiavaná, je aj v rukách skúsených terapeutov , ktorí vedú psíkov, ktorí deti motivujú a učia. Podporte trvalú udržateľnosť práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici svojím žetónom. Ďakujeme. M. Helexová Babalová Foto: P. Peter Bátory Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zi-a-nechaj-zit-2019~590.html ŽI A NECHAJ ŽIŤ nie je len kultová pesnička M. Gombitovej, ale odkaz pre nás všetkých, aby sme žili a nechali žiť, prijímali život s rešpektom, nadhľadom a v pokojnej komunikáci. Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0100 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/rodina/zi-a-nechaj-zit-2019.html Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 je už v poradí 6.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom ,či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2017 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. Sat, 25 May 2019 00:00:00 +0100 Aktivity