Familka http://www.familka.sk/ sk_SK © Copyright Familka.sk 2011 sposabb@familka.sk List of documents Sun, 28 Nov 2021 07:19:22 +0100 Sun, 28 Nov 2021 07:19:22 +0100 Familka http://www.familka.sk/images/logo_rss.gif http://www.familka.sk/ 60 Pohybom k učeniu http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/pohybom-k-uceniu.html Projekt podporený Nadáciou Orange. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodneným z dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať v činnosti , ale i učení. V priebehu roka 2020 s nimi začali cvičiť pod vedením dvoch mladých učiteliek, ktoré s deťmi dosahujú postupne pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky s nimi začínajú nacvičovať aj edukačné činnosti realizované v školskom procese. Nakoľko deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty hlavne v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie aj napriek zákazom s deťmi pracovali, ale individuálne . Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnený opatrení budú realizované v duálnom režime. Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Knižný jarmok http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/knizny-jarmok.html Banská Bystrica Bez predsudkov Charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – Autizmom /SPOSA BB/ Sun, 06 Jun 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Oáza pokoja http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/oaza-pokoja.html Študenti Pedagogickej fakulty UMB, zrealizovali v mesiacoch február až máj projekt senzoricko motorickej miestnosti "Oáza pokoja". Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Mimoriadna podpora Nadácie VW Slovakia http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mimoriadna-podpora-nadacie-vw-slovakia.html Mimoriadne okolnosti , vyplývajúce z pandémie privádzajú rodiny s deťmi a dospelými s autizmom do „neriešiteľnej situácie“. Osoby s autizmom potrebujú socializáciu a stretávanie sa s ľuďmi, nakoľko opatrenia zužujú možnosti tejto cieľovej skupiny, hľadáme nové „ možné“ riešenia , ako podporiť to, čo je najväčšou slabinou „ Aby rodiny neostali bez pomoci a samé“. Ostať doma v bezpečí, nie je pre tieto rodiny „bezpečné „. Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 +0100 Aktivity Vianočné prianie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vianocne-prianie~510.html Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami. Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Poďakovanie partnerom v roku 2020 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podakovanie-partnerom--v-roku-2020.html Rok 2020 bol najťažším rokom pre všetkých. Preto aj práca v SPOSA BB bola poznačená mnohými opatreniami, ktoré obmedzili na krátky čas naše fungovanie. Napriek všetkému aj vďaka podpore našich partnerov finančnej, materiálovej, ľudskej a technickej sa nám podarilo urobiť veľa dobrej práce v smere k rodinám s osobami s autizmom a preto sa touto cestou v mene Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v BB chceme poďakovať. Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Daruj knihu 2020 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/daruj-knihu-2020.html Je nám cťou byť partnerom tejto krásnej predvianočnej aktivity, ktorá má už takú dlhú a prospešnú tradíciu. Ďakujeme KNZM za oslovenie aj v tomto "zvláštnom roku" a pozvanie našej organizácie do partnerstva . Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Grant UDRŽUJME OHEŇ http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/grant--udrzujme-ohen.html Projekt "UDRŽUJME OHEŇ"" určený pre aktivačných dobrovoľníkov cez UPSVaR v BB a dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri aktivitách a práci s deťmi podľa svojich možností a schopností . Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Zručnosti pre život http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zrucnosti-pre-zivot.html Deti a mladí s autizmom sa nevedia o seba postarať. Spoločne pri aktivitách, ktoré sú v živote bežné ich chceme naučiť zručnosti, ktoré sú v živote nevyhnutné pre existenciu bez rodičov. Ich získaním budú samostatnejší a v živote sa ľahšie dokážu adaptovať . Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Darujte 2 % dane na dobré ciele http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/darujte-2--dane-na-dobre-ciele.html Milí priatelia , je čas, kedy môžete svoje 2 % z dane darovať na dobré účely. Tí, čo poznáte prácu v SPOSA BB viete, že robíme s deťmi veľmi veľa aktivít, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa a posúvať. Prosíme podporte pokračovanie práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici a okolí. Ďakujeme. Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0100 Aktivity Prianie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/prianie-.html Nech chvíle lásky a pokoja , všetky bolesti vám zahoja. Láska sa so zdravým nech sa snúbia , na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Pokojné , veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív SPOSA BB. Sun, 22 Dec 2019 00:00:00 +0100 Aktivity POĎAKOVANIE PARTNEROM v ROKU 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podakovanie-partnerom-v-roku-2019.html Končí sa rok 2019. Bol plný nových vecí, zážitkov, príležitostí , znalostí a možností. Bohatý aj preto, lebo mnohí podporili činnosť našej organizácie, finančne, materiálom, prácou, príležitosťou , dobrou radou alebo dobrovoľníctvom. Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme všetkým dobrodincom veľa zdravia, šťastia a úspechov. Sun, 22 Dec 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Odovzdanie šeku TESCO http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/symbolicke-odovzdanie-seku-tesco.html V piatok 27.9.2019.sme prebrali od pani riaditeľky a pani manažérky z TESCO BB symbolicky šek na 1300 Euro na realizáciu projektu " Pes učiteľom" , ktorého poslaním je prostredníctvom canisterapie pracovať s deťmi s autizmom na zlepšovaní sociálnych, komunikačných, pohybových a praktických zručnosti. Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Vzácna návšteva v SPOSA BB http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vzacna-navsteva-v-sposa-bb.html 11. septembra 2019 nás poctila svojou návštevou bývalá europoslankyňa Janka Žitňanská. Absolvovala s nami pracovné stretnutie, kde sme prebrali pálčivé téme, ktoré súvisia s prácou a životom s osobami s autizmom, ale ja inými diagnózami. Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Mini pilot tábor pre deti s autizmom 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mini-pilot-tabor-pre-deti-s-autizmom-2019.html Prázdninové aktivity v SPOSA BB vyvrcholili realizáciou prvého denného detského tábora SPOSA BB, ktorý trval od 19. do 23. augusta 2019 a realizovaný bol v areáli Komunitného centra Fončorda. Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0100 Aktivity PES UČITEĽOM -VYHRAL http://www.familka.sk/aktivity/minule/pes--ucitelom---vyhral.html SPOSA BB ďakuje za možnosť zúčastniť sa projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco a možnosť vyhrať 1. miesto v hlasovaní zákazníkov . Peniaze budú použité na canisterapiu pre deti s autizmom , ktoré sa jej v súčastnosti už zúčastňujú a môžu v nej pokračovať . Terapia deťom pomáha v rozvoji sociálnych, verbálnych ,motorických a iných zručností. Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj hlas. Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0100 Aktivity HLASUJTE V TESCO BB - "PES UČITEĽOM" Canisterapia pre deti s autizmom http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/canisterapia-pre-deti-s-autizmom.html SPOSA BB ďakuje Spoločnosti Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis za výber projektu "Canisterapia pre deti s autizmom ", formu terapie , ktorá ako jedna z mála pomáha deťom s autizmom v socializácii, odbúravaní stresu a osobnom rozvoji v miere v akej sú rozvoja schopné. Momentálne canisterapiu striedavo navštevuje 10 detí. Pravidelnosť a cieľavedomosť , ktorá musí byť pri práci s deťmi s autizmom dodržiavaná, je aj v rukách skúsených terapeutov , ktorí vedú psíkov, ktorí deti motivujú a učia. Podporte trvalú udržateľnosť práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici svojím žetónom. Ďakujeme. M. Helexová Babalová Foto: P. Peter Bátory Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/zi-a-nechaj-zit-2019~590.html ŽI A NECHAJ ŽIŤ nie je len kultová pesnička M. Gombitovej, ale odkaz pre nás všetkých, aby sme žili a nechali žiť, prijímali život s rešpektom, nadhľadom a v pokojnej komunikáci. Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0100 Aktivity ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 http://www.familka.sk/aktivity/rodina/zi-a-nechaj-zit-2019.html Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 je už v poradí 6.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom ,či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2017 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. Sat, 25 May 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Voľnočasové aktivity pre AUTISTOV v Banskej Bystrici http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1556826934.html Od konca marca prebiehajú v Lokálnom priestore SPOSA BB voľnočasové aktivity pre deti a dospelé osoby s autizmom. Cvičenie, masáže , muzikoterapia a iné činnosti, ktoré sú zamerané na celkový rozvoj osôb s autizmom v Banskej Bystrici a okolí. Vďaka podpore projektovej výzvy TESCO majú deti v poobedňajších hodinách pravidelné aktivity. Výraznou pomocou v roku 2019 je dotácia mesta Banská Bystrica, ktoré pomohlo v celoročnom projekte "PODPORA PROGRAMOV PRE DOMÁCICH OPATROVATEĽOV/ALEBO AJ RODIČOV NA OP, RD/ NA OBNOVENIE ZRUČNOSTÍ V BEŽNOM ŽIVOTE " , finančnou podporu prenájmu priestorov a zakúpeniu technického vybavenia, bez ktorého by sa terapie nedali realizovať. Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici 2019 http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vysvietme-to-na-modro-v-banskej-bystrici-2019.html Kampaň " Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici, ktorú SPOSA BB realizuje už sedem rokov sa pomaly blíži. SPOSA BB ako rodičovská organizácia sa k tejto celosvetovej výzve pripojí 2.4. Dňom otvorených dverí Lokálneho priestoru SPOSA BB na Hornej 67, od 9,00 do 13,00 h. , kde si prihlásení záujemcovia môžu vyskúšať simulátor autizmu , tvorivé dielne s mamičkou Katkou, pripravili sme výstavu výrobkov a množstvo iných zážitkov a informácií. Večer o 20,00 h. sa rodiny a priatelia symbolicky stretnú pod hodinovou vežou na námestí SNP. Ak sa chcete zapojiť do kampane oblečte si 2.4. modré tričká, alebo košele. Modrá je farba komunikácie, preto symbolom kampane je práve táto farba - lebo osoby s autizmom majú problém práve v nej . Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Podporte cieľavedomé aktivity 2% http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/podporte-cielavedome-aktivity-2.html Milí priatelia, blíži sa čas , kedy môžete podporiť fungovanie aktivít pre deti a dospelé osoby s autizmom v SPOSA BB svojimi 2 %. V SPOSA BB sa rodičia detí s autizmom a dobrovoľníci dennodenne starajú, aby rodiny s deťmi s autizmom v BB mali pravidelné mimoškolské aktivity - terapie, cvičenia, vzdelávania, tvorivé dielne. Mnohí z vás našu prácu poznáte a poznáte aj našich rodičov - opatrovateľov a dobrovoľníkov, ktorí do toho dávajú celé srdce, preto prosíme podporte to, čo je dobré , aby dobro rástlo. V roku 2019 sa chceme pokúsiť vystavať inovatívnu kombinovanú službu , ktorá bude postupne komplexne kopírovať potreby rodín s osobami s autizmom v BB a okolí. Už teraz rodičia a dobrovoľníci začínajú navštevovať rekvalifikačné kurzy, aby v budúcnosti mohli byť sami realizátormi a nositeľmi pomoci , ktorú z vlastnej skúsenosti vedia zadefinovať a realizovať k nej príslušné kroky. Za vašu podporu prostredníctvom dvoch percent ďakujeme. Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0100 Aktivity HLASUJTE za voľnočasové aktivity pre AUTISTOV v Banskej Bystrici http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1548009293.html Deti a mladí ľudia s autizmom nemajú poobedné voľnočasové aktivity, ktoré by im pomáhali zlepšovať socializáciu, zdravie telesné a psychické. Mnohí majú nesprávne pohybové vzorce, zhoršenú jemnú a hrubú motoriku. Pravidelnými terapiami a cvičeniami chceme napomôcť deťom a mladým ľuďom s autizmom rozvíjať pohybové vzorce a zlepšovať ich sociálnu adaptáciu do bežného života. Od pondelka 21.1.2019 môžete v predajniach TESCO Strieborné Námestie 2, TESCO Zvolenská cesta 6465/8 hlasovať za náš projekt voľnočasovým aktivitám pre deti a staršie osoby s autizmom - presný názov " VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE AUTISTOV V BANSKEJ BYSTRICI" Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100 Aktivity Mám na to zahlasovať http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/mam-na-to-.html Milí priatelia a sympatizanti OZ SPOSA BB , od zajtra 15.1.2019 je možné hlasovať v rámci grantu "mamnato" za projekt "ŽIJEME S AUTIZMOM". Prosíme vás o zasielanie SMS správ na číslo projektu 429. Hlasovať môžete IBA ZA JEDEN PROJEKT! Ďakujeme za vašu podporu, ktorá umožní pokračovanie komplexných aktivít, ktoré realizujeme v našom novom LOKÁLNOM PRIESTORE pre rodiny s osobami s autizmom. Hlasovať za náš projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare HLAS(medzera)ČÍSLO PROJEKTU na číslo 0902 020 292. Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100 Aktivity POĎAKOVANIE PARTNEROM http://www.familka.sk/aktivity/minule/podakovanie-partnerom.html Rok 2018 sa končí a s ním aj množstvo aktivít, ktoré sa realizovali. SPOSA BB ďakuje všetkým partnerom, ktorí ich podporili finančne, ľudsky , materiálne , svojou fyzickou pomocou alebo príležitosťami. Vďaka vám sme sa spoločne posunuli ďalej . Vďaka patrí aj rodičom detí a dospelých s autizmom a dobrovoľníkom , ktorí pomáhali pri realizácii projektov , práci s našimi deťmi , mnohými voľnočasovými aktivitami a šírení reálneho povedomia o autizme . Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100 Aktivity Vianoce 2018 http://www.familka.sk/aktivity/minule/vianoce-2018.html Vianoce sviatky pokoja, rodiny , lásky, porozumenia a obrovskej nádeje na upratanie, nie obydlia, ale vnútorného prostredia srdca, vzťahov a životných postojov. Všetko je o postoji a schopnosti jednať v čase . Prajem všetkým zo srdca pokoj, lebo ten učí ľudí rozpoznávať, čo je podstatné a lásku, ktorá je jeho ovocím. Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 +0100 Aktivity Daruj knihu http://www.familka.sk/aktivity/minule/daruj-knihu~793.html Nie každé dieťa má také šťastie, že mu má kto kúpiť knihu. Niekedy by rodič kúpil pre potešenie ratolesti túto pre niekoho samozrejmosť, keby nemusel uprednostniť životne dôležitejšie veci, ktoré rodina potrebuje. Rôzne nepriazne osudu ochudobňujú rodiny a táto krásna predvianočná akcia z iniciatívy KNZM a jej partnerov v Banskej Bystrici , môže do týchto rodín priniesť kúsok radosti a nových znalostí. Sat, 15 Dec 2018 00:00:00 +0100 Aktivity Vianočné pohľady inak http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vianocne-pohlady-inak.html Milí priatelia, dovoľujem si vám dať do pozornosti výstavu obrazov venovanú vianociam a zimným okamihom od autorov Mário Balca a Mareka Golemu. Kurátorka výstavy Mgr. Katarína Solivajsová, mamička chlapca s autizmom . Výstava bude v Lokálnom priestore SPOSA BB na Hornej ulici 67. Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100 Aktivity Výlet na Pustý hrad http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/vylet-na-pusty-hrad.html V nedeľu 11.11.2018 si pre vás prichystala mamička Zdenka pekný výlet na Pustý Hrad nad Zvolenom. Je určený pre rodiny s osobami s hendikepom a menej zdatných záujemcov, ale vítaní sú všetci, ktorí chcú urobiť pre seba niečo naviac. Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0100 Aktivity Jesenné tvorenie http://www.familka.sk/aktivity/aktualne/doc_1539363946.html Pozvánka na októbrové inkluzívno integračné tvorivé dielne. Rodičia s deťmi si môžu vyrobiť z rôznych druhov prírodnín ť pestrofarebné dekorácie , ktoré potešia dušu i oko. Srdečne vás v piatok 26.10.2018 pozývame do KC Fončorda , od 15,30 h. začíname. Tešíme sa na vás. Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0100 Aktivity