Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

partneri

Ďakujeme za priazeň a podporu...

Odporúčame www stránky naších partnerov, vaša návšteva ich tiež poteší:


Inak-Obdareni-bannerbanner-io (Mobile)

http://www.inakobdareni.sk

logo-spig (Mobile)

http://www.spig.sk


logo_profivia_s textom_positivewww.profivia.sk mediálna a vzdelávacia agentúra -  aktivity v oblasti lifestyle, aktívnej podpory materstva a rodičovstva, osobnostného a profesionálneho rozvoja


logo baobawww.baoba.sk kvalitné produkty a služby pre ľudí, ktorí majú aktívny prístup k svojmu fyzickému i duševnému zdraviu


logo fertilitywww.fertility.sk  neziskový webový portál zameraný na šírenie informácií z oblasti tehotenstva, plodnosti a riešenia neplodnosti


2_banner Narrativelife   http://www.narrativelife.sk  špecializovaná ambulancia klinickej, dopravnej psychológie a psychoterapie, profesionálna pomoc pri hľadaní odpovedí, podpora pri riešení rôznorodých problémových životných situácií pre deti a dospelých

OZ BCF vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti.

https://www.ozbcf.sk/

                                                                                                                        

Komunitné centrum Fončorda podporuje pozitívny občiansky aktivizmus, dobré nápady, tvorivý potenciál jednotlivcov, formálnych i neformálnych skupín. Ponúka multifunkčný priestor, priateľskú atmosféru na realizovanie sa a dobrovoľníctvo v praxi, napomáha k riešeniu problémov v sídliskových komunitách a koordinujeme podujatia a projekty, do ktorých sa môžu zapojiť rôzne cieľové skupiny. 

https://www.facebook.com/Komunitn%C3%A9-centrum-Fon%C4%8Dorda-1488835538045016/?fref=ts&__mref=message_bubble

logo komunitne centrum finallogo priekopník

Online ekonomicko-spoločenské spravodajstvo, kultúrne a športové pozvánky, informácie zo života z rôznych regiónov Slovenska.

https://www.facebook.com/priekopnik.noviny/

http://www.priekopnik.sk