Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

20.09.2018

PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI

ilustratívny obrázok

INOVATÍVNY PROJEKT OZ SPOSA BB Rodič, blízky príbuzný akéhokoľvek dieťaťa alebo dospelého človeka so znevýhodnením, je permanentnou starostlivosťou o znevýhodneného oslabovaný a v konečnom dôsledku sa môže stať on sám hendikepovaným.


V OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/ to pociťujú rodičia  pri starostlivosti o blízkych s autizmom o to viac, pretože akákoľvek pomoc spomínanej cieľovej skupine rodín na Slovensku chýba. Keď vyšla výzva Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera ,  rodičia detí s autizmom v Banskej Bystrici zadefinovali najurgentnejšie potreby a zapracovali  ich do projektu s názvom“ PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI“. Deti sú pre nás v podstate všeobecný pojem. Sú malé, väčšie či dospelé, ale stále sú  deťmi svojich rodičov, ktorí sa o nich s láskou a pokorou starajú, pokým je to potrebné.

Projekt je inovantívny aj v tom, že je otvorený nielen pre opatrovateľov osôb s autizmom, ale aj pre opatrovateľov inak znevýhodnených osôb.

Vďaka nadácii Dôvera sa od júna konajú cvičenia na boľavé chrbtice, individuálne masáže, terapie,  raz do mesiaca skupinová či individuálna psychoterapia pre rodičov, ktorí majú odvahu prijať pomoc a vyjsť zo zabehnutých stereotypov. 

Ponúkané aktivity navštevuje  10 klientov. Pre mamičky, ktoré prichádzajú  s hendikepovanými deťmi a v čase terapie ich nemajú komu zveriť, postrážia ich asistenti – dobrovoľníci, aktivační pracovníci SPOSA BB, ktorí tu výrazne pomáhajú  prostredníctvom Operačného programu  Ľudské zdroje /ÚPSVaR BB/.

Maximálny počet klientov, o ktorých sa môžeme v rámci projektu postarať, je 21.

Projekt začal  v júni 2018  a trvá do decembra 2018.

V prípade záujmu je v prílohe leták s ďalšími informáciami a kontaktom.

 

Tešíme sa , že Vám môžeme byť nápomocní . Radi Vás v SPOSA BB uvítame! J


M. Helexová OZ SPOSA BB


Opravený plagat 1