Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

25.05.2019

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019

ilustratívny obrázok

Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 je už v poradí 6.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom ,či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2017 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok.

58543342_1100983666774057_871048152499617792_n

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019
Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019 je už v poradí 6.ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom ,či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravú majoritu. Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen - Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí ŽI A ZAŽI 2016, žiť ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2017 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok.
V rámci projektu v roku 2019 si rodičia detí s autizmom v spolupráci so ŠZŠ na Ďumbierskej ulici 15. pripravili pre rodiny s osobami s autizmom, ale aj pre iné znevýhodnené komunity a bežnú sympatizujúcu verejnosť, príjemné a rôznorodé aktivity, aby účastníkov obohatili o nové zážitky.
Budova, ihrisko a priľahlé plochy špeciálnej základnej školy na Ďumbierskej ul.15 , ktorá je už piaty krát partnerom tejto celoslovenskej aktivity .
V priestoroch ŠZŠ sa uskutoční stavanie lega, menších poteší nafukovací hrad na skákanie, tvorivé dielne na rozvoj jemnej motoriky vhodné pre malých aj veľkých , športové aktivity na podporu pohybových zručností detí i rodičov, intuitívne pohybové hry pre celú rodinu , maľovanie na tvár , Zorbal veselý fotbal v nafukovacej guli , výroba mandál, program ktorí pre všetkých , ktorí vykročia zo svojej komfortnej zóny, či prekročia svoje oslabenia. 
Pre účastníkov pripravíme guláš, ovocie, pitný režim a drobné občerstvenie, ktoré im spríjemní spoločný deň. 
Súčasťou programu budú aj klauni z Červeného nosa, ktorí ako vždy vnesú potešenie a dobrú náladu.
Cieľom projektu je priniesť rodinám rozmanitosť aktivít, ktoré mnohokrát nedokážu absolvovať v bežnom živote na akciách pre bežnú populáciu, ktoré sú masovo organizované a nadmerne hlučné.
Dôležité je aj prepojenie s inými pozvanými komunitami, ktoré sú integračným prínosom, čoho dôkazom boli predošlé ročníky. 
Práve pri takýchto akciách si ľudia lepšie uvedomujú príčiny segregácie rodín s osobami s autizmom. Postupne to napomáha meniť prístup a záujem ich okolia pri realizovaní konkrétnej pomoci a zmeny postojov bežnej spoločnosti.
Podujatie je každý rok v príjemnom prostredí záhrady školy , bohaté na množstvo nových stretnutí , priateľstiev a príležitostí. V mene rodičov detí s autizmom, ktorí sa postarali o vypracovanie a realizáciu projektu, ktorému venovali spoločne tri štvrte roka vás do Banskej Bystrice srdečne pozývame.
Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom, ktorí nás podporili materiálne, mediálne a ľudsky.

Mária Helexová

Prílohy