Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

26.09.2016

Biela pastelka

ilustratívny obrázok

SPOSA BB podporila kampaň Únie nevidiacich Slovenska Biela pastelka 2016.

Biela pastelka je kampaň, ktorá reaguje na potreby nevidiacich a slabozrakých v našej krajine. Organizuje ju od roku 20002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je druhou najväčšou organizáciou svojho druhu u nás.
Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím poskytuje v každom kraji Slovenska.

Vďaka verejnej zbierke a príspevku môžeme nevidiacim a slabozrakým pomáhať s výučbou čítania a písania v Braillovom písme, nácvikom samostatného pohybu, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami, v práci na PC s hlasovým výstupom, nácvikom sebaobslužných činností a špeciálnym sociálnym poradenstvom.
8 krajských stredísk poskytuje ročne služby takmer 2400 klientom, Združuje 3 930 členov v 65 základných organizáciách po celom Slovensku.

Pri verejnej zbierke sú každý rok nápomocní dobrovoľníci - žiaci, študenti, pedagógovia, zamestnanci foriem a nadšenci, ktorých cieľ oslovil a motivoval zapojiť sa. Ambasádorom 15. ročníka zbierky bol majster sveta v chôdzi Matej Tóth.

Zbierka Biela pastelka 2016 trvá do 31.12.2016.
sms v hodnote 2,00 EUR je možné poslať na číslo 820 v sieti Orange, O2 a Telecom. Tí odvedú do zbierky celú Vašu sumu.
viac info: www.bielapastelka.sk

........................................................................................................

Bolo nám, zástupcom z aktívnych komunít z Komunitného centra Fončorda /o.z. BCF, o.z. KOMPAS-centrum rozvoja, o.z SPOSA BB, o.z. Nožička, o.z. AkSen/ , cťou zapojiť sa do tejto kampane a jej sprievodných aktivít. Zúčastnili sme sa pokusu o rekord v chôdzi s bielou palicou na 15 m v EUROPA SC Banská Bystrica, pomohli sme zbierať príspevky od jednotlivcov, vyskúšali sme pomôcky pre nevidiacich.

Svet je farebný. Má veľa chutí, vôní. Žijú v ňom ľudia rôznych farieb pletí, vierovyznaní, odlišných vlastností. Žijú tu zdraví i inak obdarení. Tí, ktorý kráčajú pomalšie a možno aj vďaka tomu viac bdelo a citlivejšie. Vnímajú všetko intenzívne a naplno dotykmi končatín a srdcom.
Vieme si pomáhať navzájom. Náš svet i naše komunitné centrum je i pre vás milí priatelia nevidiaci a slabozrakí. Radi vám budeme pomáhať aj naďalej.

Buďme tolerantní a nápomocní!
Nikdy nevieme, či to raz aj my alebo naši blízki, nebudeme potrebovať.

Text: S.Žabková
Foto: M.Helexová, E.Karová, S.Žabková