Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

09.12.2016

Navštívil nás Miro Jaroš

ilustratívny obrázok

Do Centra pre deti s viacnásobným postihnutím OZ Nožička na začiatku decembra zavítal spevák detských piesní Miro Jaroš.

Siedmeho decembra  do  Centra pre deti s viacnásobným postihnutím OZ Nožička  zavítal populárny a deťmi milovaný Miro Jaroš. Hneď ako otvoril dvere neunikol pozornosti malého Maťka, ktorý miluje chlapov, ktorí majú bradu. Celý čas pred jeho príchodom rozprával o veľkej slávnosti. Postupne zavítali ďalšie detičky , ktoré s napätím očakávali jeho vystúpenie. Každé svojim spôsobom zdieľalo pohybové hry a spev pesničiek. Zapojili sa aj rodičia a na malú chvíľku vypustili z hlavy problémy. Dobrovoľníčky nachystali drobné pochutiny, ktoré dobre padli pod zúbok po milej zábave. Po odchode hlavného aktéra sa deti ešte zabávali medzi sebou a postupne poodchádzali domov. Nás dospelých , ktorí sme to pripravili hrial pocit pri srdci , že aj naše iné detičky mali na malú chvíľu značkový deň. Sledovať radosť detí zrkadliacu sa v ich nevinných očkách , veselý spev a radosť zo života, tanec a pokriky , zážitok a potvrdenie, že naša tvrdá denná drina má zmysel a, že spoločnými silami robíme svet lepším. Ďakujeme Mirkovi Jarošovi a jeho kolegom  za čas venovaný našim deťom, Jankovi Mišiakovi /Lions club BB/ za foto, OZ Nožička , OZ BCF, OZ SPOSA BB za prípravu na akciu , všetko potrebuje istú prípravu a každý z nás pridal ruku k dielu. A keďže už je Nový rok 2017 prajem všetkým zúčastneným veľa dobra, lásky a požehnania, aby stále svojimi postojmi obohacovali tento svet i spoločnosť.

Mária Helexová