Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

20.12.2016

Predvianočné posedenie s Mikulášom

ilustratívny obrázok

Predvianočný čas zavŕšili rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi ,spoločným posedením, ktoré organizovalo OZ Nožička v spolupráci s OZ SPOSA BB, OZ BCF a občianskym združením Kompas - centrum rozvoja. Spoločne pripravili akciu s množstvom darčekov.

Pomaly , ale isto ubúdajú posledné dni mesiaca december a tým sa končí  aj rok 2016 . Ako najlepšie ukončiť plodnú prácu OZ Nožička? Predsa s  partnermi, ktorí spoločnou snahou pripravili mnohé prínosné aktivity v tomto roku. Všade sa píše o spájaní a sieťovaní, efektívnom využívaní zdrojov  a participácii. OZ Nožička spolupracuje už pár rokov s OZ SPOSA BB, OZ BCF, OZ Kompas -centrum rozvoja a tak tento rok , ako aj po iné pripravilo krásnu akciu s množstvom darčekov, na ktorej sa podieľali aj partnerské OZ. Každý urobil niečo a spoločne to bolo o krásnom partnerstve a vzájomnej podpore.  Takto by malo vyzerať „spájanie“ ľudí, ktorým nie je život tých slabších ľahostajný.

Nemožno pozabudnúť na dobrovoľnícku aktivitu Ľubky, Majky, Janky, Miriam, Eriky,  ktoré v pondelok balili darčeky, dnes chystali chlebíčky. Maminky detí priniesli nádhernú tortu a rôzne koláčiky, Silvia chutný s láskou varený punč, Janko nafotil fotky, páni s Lions Clubu BB pripravili Mikuláša a Matej Tóth /zlatý olympionik 2016/ , Martinom Ludrovským /zlatý paralympionik 2012/   a anjelom Erikou Karovou dotvorili krásnu atmosféru vzácnej chvíle. O kultúrne okienko v podobe vznešeného tanca v nádherných šatách sa postarala obetavé Klaudia. 

Ďakujeme za chutnú kávu , ktorú nám varili dámy z Zepteru a srdečná  vďaka všetkým sponzorom, ktorí do balíčkov prispeli  deťom sladkými odmenami , náučnými knižkami, reklamnými predmetmi a inými drobnosťami. /Velcon, Kubík, Lions Club BB, BCF, SPIG, Zepter, OZ SPOSA BB, Priekopník/

Predvianočný čas má byť časom, kedy ľudia majú k sebe bližšie, odpúšťajú slabé chvíľky, plnia sny iným, napĺňajú svet úsmevmi a spevom. Mnohé veci ľuďom chýbajú, ale pokiaľ sú materiálne , sú nahraditeľné, ak chýba láska , tá sa nedá nahradiť. V tento predvianočný deň sa stretli ľudia s otvoreným a načúvajúcim srdcom a spoločne  naplnili komunitu spolupatričnosťou a pocitom, že ľudskosť , láska a porozumenie ešte nevymreli. 

„Všetkým , ktorí ste sa podieľali na krásnom predvianočnom posedení s Mikulášom želám, aby ste ostali takí, akí ste, lebo svet bez vás by zostal prázdny a studený. My rodiny s inak obdarenými deťmi to máme ťažké, ale nevzdávame to a spoločným podopieraním a zdieľaním trápení ideme ďalej. Sme možno oslabení osudom , ale nie slabí . A vy naši priatelia , ktorí nás podporujete máte  v nás silných spojencov. „

 

Mária Helexová