Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

28.12.2018

POĎAKOVANIE PARTNEROM

ilustratívny obrázok

Rok 2018 sa končí a s ním aj množstvo aktivít, ktoré sa realizovali. SPOSA BB ďakuje všetkým partnerom, ktorí ich podporili finančne, ľudsky , materiálne , svojou fyzickou pomocou alebo príležitosťami. Vďaka vám sme sa spoločne posunuli ďalej . Vďaka patrí aj rodičom detí a dospelých s autizmom a dobrovoľníkom , ktorí pomáhali pri realizácii projektov , práci s našimi deťmi , mnohými voľnočasovými aktivitami a šírení reálneho povedomia o autizme .

podpora 2018