Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

24.10.2017

Integrácia in Banská Bystrica

ilustratívny obrázok

Pracovné stretnutie organizované CVI BB /Centrum včasnej intervencie BB/ , venované integrácii / Integrácia in Banská Bystrica/ , ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta BB, BBSK, odborníci, rodičia z OZ SPOSA BA, SPOSA Turiec, SPOSA BB, zástupcovia Únie nevidiacich v BB, Školy športu Labrador, dobrovolníčky , študentky a mnohí iní.

Pár myšlienok :

Inklúzia a integrácia je životnou filozofiou, hlbokým nacítením a obdarením

prežívaní rôznych druhov oslabení vlastnou skúsenosťou,

prijatím, pokorou a následným pochopením.


Bez osobného kontaktu , odpustenia a prijatia bez podmienok,

nie je realizovateľná. 

Integrácia bez inklúzie nemôže fungovať.

Spájanie bez  vzťahu k čomukoľvek nie je možné.

Inklúzia  a integrácia nemôže byť nanútená, ak áno je kontraproduktívna a v konečnom dôsledku na ňu doplatia všetky strany .

Inklúzia a integrácia je dvojsmerný proces. Podstatou je spolupráca a empatia medzi ľuďmi.  


Autor: Mária Helexová


Prílohy