Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

22.09.2016

Fórum MVO Mesta Banská Bystrica

ilustratívny obrázok

Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie pozvala banskobystrické organizácie na šieste fórum mimovládnych neziskových organizácií mesta Banská Bystrica

6. šieste fórum mimovládnych neziskových organizácií mesta Banská Bystrica -  22. septembra 2016.

Cieľom fóra bolo vyhodnotiť plnenie priorít a úloh Rady od jej zvolenia v septembri 2015 a predstaviť nové zámery spolupráce zástupcov mesta Banská Bystrica s mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO). Súčasťou fóra je aj prezentácia odmeňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov prostredníctvom DOBROKARTY a možnosti daňovej asignácie – ako získať 3 % namiesto 2 %. Fórum sa uskutoční od 15:30 do 17:30 v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Po ukončení Fóra prebiehalo od 17:45 do 18:45 v Záhrade CNK neformálne stretnutie mimovládnych neziskových organizácií. Cieľom tohto neformálneho stretnutia bolo zmapovanie potenciálu banskobystrických MNO, sieťovanie a zistenie možností spolupráce pri písaní spoločných projektov.

Podujatia boli určené pre zástupcov a zástupkyne MNO, primátora mesta, poslancov a poslankyne mesta Banská Bystrica, pracovníkov a pracovníčky mesta Banská Bystrica, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, aktívnych občanov a občianky. Účasť na podujatiach bola bezplatná.


Viac informácií nájdete na www.facebook.com/radapremnobb, tinyurl.com/forumMNOBB2016 a rada.mno.bb@gmail.com.