Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

Blahožanie členovi SPOSA BB k titulu Prof.

ilustratívny obrázok

Srdečne blahoželáme nášmu priateľovi, zakladateľovi a stálemu aktívnemu členovi SPOSA BB, Martinovi Golemovi za získanie významného pracovného ocenenia- titulu Profesor.

PaeDr. Martin Golema otec syna s autizmom, ktorý založil spolu s rodičmi ďalších detí 23.7.2001 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v BB, ktorej do decembra roku 2013 predsedal. Je to človek , ktorý cez OZ SPOSA BB, pomáhal pri zriadení prvej triedy pre deti s autizmom na Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici 15 v BB, kde neskôr pomáhal i pri zriaďovaní praktickej školy, v ktorej sú už starší mladí ľudia s autizmom. Vďaka Martinovi Golemovi v našom meste dostali šancu aj naše deti s autizmom . A je mi cťou mu aj touto cestou popriať všetko dobré k jeho krásnemu oceneniu PROFESOR, ktoré mu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska slávnostne odovzdal.
S vďakou Mária Helexová.


https://www.prezident.sk/article/kiska-vymenoval-profesorov-zapajajte-sa-prosim-do-debaty-o-skolstve