Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária 306 na 2. poschodí v budove AURIS)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

Minulé aktivity

Číslo stránky:
10.02.2018

Učíme sa novým veciam - nazeráme na svet cez simulátor autizmu

Človek sa učí celý život, povedal kedysi istý múdry človek a ten, čo to začul to zopakoval a dnes vetu používa každý, kto chce niečo zmeniť.

15.12.2017

Pozvánka - Anjelská tvorivá dielňa

Pozývame rodičov detí s autizmom , ale aj bez neho na poslednú dohtoročnú tvorivú dielňu, ktorá sa bude konať o 16,00 hodine v Komunitnom centre Fončorda. Je čas pred najväčšími sviatkami roka, preto môžeme spoločne vyrobiť niečo, čo poteší tých , ktorí už možno nemajú blízkych a naše výrobky ich zohrejú pri srdiečku.

18.11.2017

Hlasujte za náš projekt - simulátor autizmu

10 MINÚT VNÍMAJME SVET AUTISTU POMOCOU SIMULÁTORA AUTIZMU - ak chcete spoznať , ako človek s autizmom vníma svet, zahlasujte za tento projekt vďaka, ktorému ho budete môcť spoznať cez jedinečné zariadenie, ktorým na desať minút vstúpite do sveta s iným vnímaním. HLASOVANIE PREDĹŽENÉ DO UTORKA 21.11.2017

27.10.2017

Canisterapia

Poznáte, čo je to canisterapia? Možno ste niekde počuli, niekto o tom rozprával v televízii. Aby ste pochopili, čo to je ,musíte to zažiť.

24.10.2017

Integrácia in Banská Bystrica

Pracovné stretnutie organizované CVI BB /Centrum včasnej intervencie BB/ , venované integrácii / Integrácia in Banská Bystrica/ , ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta BB, BBSK, odborníci, rodičia z OZ SPOSA BA, SPOSA Turiec, SPOSA BB, zástupcovia Únie nevidiacich v BB, Školy športu Labrador, dobrovolníčky , študentky a mnohí iní.

24.10.2017

Pozvánka - Integrácia in Banská Bystrica

Pozvánka na pracovné stretnutie odborníkov na miestnej úrovni v Banskej Bystrici. SPOSA BB a členovia nášej komunity nebudú chýbať v diskusii. Máme veľa otázok, chceme hľadať na ne tiež odpovede. Integrácia a inklúzia sú témy, s ktorými denne pracujeme.

18.10.2017

Zbierka detských kníh

Máte doma nepotrebné detské knižky vhodné pre čitateľov do 7 rokov? Nevyhadzujte, my vieme, čo s nimi!

13.10.2017

Iné deti

Zaujímavé stretnutie v piatok 13. teho v Podlavickom kultúrnom dome. Mamičky detí s autizmom pripravili diskusiu na tému "ŽIVOT S AUTIZOM", odpovedali na zvedavé otázky a pripravili zaujímavé edukačné hračky, ktoré používajú aj pri vzdelávaní svojich detičiek.

24.05.2017

Ži a Nechaj Žiť 2017

Štvrtý ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi a dospelými osobami s autizmom , inými znevýhodnenými komunitami a zdravými je za nami. Overil súdržnosť komunít rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Celé obdobie pred konečnou realizáciou projektu , učilo všetkých zúčastnených rodičov, ako zvládať rôzne situácie, komunikovať, organizovať a rozdeľovať si úlohy. Viac info v článku :)

29.04.2017

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

11.04.2017

Ži a nechaj Žiť 2017

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, športovo terapeutická sobota pre rodiny s deťmi s autizmom, ale aj iné komunity. Pozývame vás na štvrtý ročník podujatia, ktoré organizujú rodičia detí a dospelých s autizmom v spolupráci so ŠZŠ na Ďumbierskej ulici 15 v BB !

11.04.2017

Pozvánka na vernisáž a výstava obrazov

Vernisáž mladých autorov s autizmom „Iný uhol vnímania“ a benefičný koncert Banská Bystrica 14. marca 2017 je pokračovaním kampane „Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici“ a v duchu šírenia povedomia o autizme Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici (SPOSA BB), zrealizuje v priestoroch modlitebne Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD BB) na Kollárovej ulici 18 v Banskej Bystrici, v dňoch od 24. apríla do 28. apríla vernisáž tvorby mladých mužov s autizmom M. Golemu a M. Balca pod názvom „Iný uhol vnímania“.

20.03.2017

Rozsvieťme to na modro !!!

2 apríla 2017 sa spolu svetovými dominantami rozsvieti na modro aj hodinová veža na námestí SNP , budova ESC aj Barbakan v Banskej Bystrici , pri príležitosti Svetového dňa povedomia o AUTIZME .O 20:00 hod. sa pod hodinovou vežou na námestí SNP stretnú rodiny s deťmi a dospelými osobami s autizmom , ich sympatizanti a symbolicky zapália sviečky .

18.03.2017

Paci Pac - Karneval OZ Nožička

PACI PAC v OZ Nožička Sobotný deň začal pochmúrnym počasím , dážď polieval ulice a záhrady Banskej Bystrice. No napriek tejto nepriazni, sa v priestore bývalej základnej školy na Tatranskej ulici, v Centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička diali krásne veci. Janka Vigašová usporiadala pre inak obdarené deti, hudobno vzdelávacie doobedie. O desiatej hodine prišlo medzi nadšené detičky rôzne obdarené a ich rodičov, veselé duo PACI /speváčka Adrianka / a PAC/ hudobník Mário/, s doprovodom perkusií. V miestnosti bolo počuť nadšené výkriky detí, tlieskanie , ktorým doprevádzali speváčku, ktorá deti motivovala, aby sa aktívne pohybom, alebo spevom zapojili. Aj rodičia na malú chvíľu pozabudli na starosti a zaspievali si pesničky. Ako rodič oceňujem nasadenie účinkujúcich, ktorý veľmi empaticky a zanietenie pristupovali k deťom. Deti prišli veselo poobliekané v maskách, ktorými si vynahradili karneval, ktorý sa vo februári pre technické príčiny nemohol uskutočniť. Neskôr program pokračoval tanečným vystúpením talentovanej slečny Klaudii, ktorá atmosféru obohatila rytmickým tancom, ktorý priniesol medzi zúčastnených horúci vánok letných chvíľ. Všade bolo cítiť spolupatričnosť komunity ľudí, ktorí napriek neľahkým životným okolnostiam a nepretržitej starostlivosti o svoje deti, priniesli každý kúsok malého obohatenia, či v podobe s láskou napečených koláčikov ,alebo sladkostí a iných dobrôt. Poďakovanie patrí aj pani Erike Karovej a Silvii Žabkovej, ktoré priniesli deťom nielen materiálne dary, ale aj sami seba a svojou pomocou prispeli ku krásnemu priebehu sobotnej udalosti. V sobotňajšie dopoludnie prišlo do priestoru OZ Nožička 16 rodín s deťmi s rôznymi znevýhodneniami spolu s ich rodičmi a blízkymi. „Integrácia a inklúzia začína tam, kde zdraví prijmú tých slabých, ako jednu z možností štýlu života. Keď pochopia, že vo svete je množstvo ľudí, ktorí nedokážu, to, čo je pre zdravých samozrejmosťou a dokážu prijať a pochopiť, že prostriedky, ktoré spoločnosť vytvorila pre tých slabších, budú rešpektovať, ako ich právo a nebudú to považovať za ich výhodu, lebo výhoda to nie je.“/Mária Helexová/

09.03.2017

TESCO vy rozhodujete

Milí priatelia od zajtra sa v TESCO BB - na Zvolenskej , spúšťa hlasovanie za náš projekt "Kľúč k zbližovaniu svetov", podporte ho žetónmi , ktoré dostanete pri nákupe, ak vám ich neponúknu, nezabudnite si pýtať. Zahlasujte a podporte rodičov detí s autizmom, ktorí chcú urobiť spolu s deťmi niečo pekné nie len pre komunitu s autizmom, ale aj pre ostatné, ktoré medzi seba zároveň pozývajú. Mária Helexová.

02.03.2017

Marcové dielničky

Štvrtok v KC Fončorda prevažne ženská partia, chlapi zostali na pár vínimiek doma, vytvorili sme spoločne pekné veľkonočné vajíčka a podložky, použili sme servítkovú techniku a farby, deti sme nechali kreatívne rozvíjať ic h obrazutvornosť , aj mamičky si povyrábali maličkosti pre radosť. Ďakujeme dobrovoľníčkam Dianke, Ľubke, Evke za trpezlivosť, mamičkám tiež aj nášmu Jožkovi, ktorého nevyieť na fotkách, ale nám pripravil chutný čaj a kávičku.

Číslo stránky: