Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

29.04.2017

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

V sobotu 29. 4. 2017 sa v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica krásny benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na podporu aktivít a terapií pre OZ SPOSA BB. Mesto Banská Bystrica na tomto podujatí zastupovala pani poslankyňa mestského zastupiteľstva Doc. Katarína Čižmárová.

Benefičný koncert bol bodkou za vernisážou a celotýždňovou výstavou obrazov mladých mužov s autizmom, pod názvom „Iný uhol vnímania“. Výstave prepožičalo svoje priestory miestne spoločenstvo CASD BB a tá mohla byť pre širokú verejnosť otvorená päť pracovných dní.

Koncert zúčastnených oslovil hlbokým, nielen kultúrnym zážitkom. Bohatý na spev, ale aj sprievodné slovo, ktoré vhodne dopĺňalo a umocňovalo vydarenú interpretáciu duchovných piesní. Božím slovom sprevádzal kazateľ Pavel Moudrý, moderátorom bol kazateľ Filip Soós a zbor dirigoval pán Pavel Riečan.

Sála praskala vo švíkoch a záujem o pomoc sa prejavil aj vo vyzbieranej sume, ktorá dosiahla výšku viac ako 2400 Eur. K tejto sume pridali svoj príspevok aj sponzori, firma SOFTIP a firma LUNTER a tak mohla dostať SPOSA BB na podporu svojich aktivít 3356 Eur.

Výťažok benefície použije SPOSA BB na financovanie terapií pre deti a dospelých s autizmom a na podporu mladých mužov s autizmom, ktorí tvoria obrazy a diela, prezentované aj na vernisáži s výstavou. Terapie pomáhajú osobám s autizmom uvoľňovať napätie a rozvíjať ich nadanie v takej miere, v akej im to ich zručnosti umožňujú.

SPOSA BB ďakuje Cirkvi adventistov siedmeho dňa za spoluprácu, firme SOFTIP, firme LUNTER a všetkým účastníkom benefičného koncertu za finančnú podporu. Pán Boh nech Vám odplatí Vašu štedrosť.


Mária Helexová