Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

08.05.2024

Zručnosti pre život

ilustratívny obrázok

Ďakujeme Nadácii O2 za podporu projektu "Zručnosti pre život" Oblasti podpory: Ochrana a podpora zdravého a aktívneho života detí, mládeže, dospelých aj seniorov (vrátane aktivít z oblasti stravovania, športu, turizmu, záujmových krúžkov a podobne) Popíšte projekt , o ktorého podporu žiadate: Náš projekt má 5 pilierov. Nadväzuje už na existujúci interný projekt, ktorý trvá od roku 2019 "Zručnosti pre život"

1. Dáva možnosti ohrozeným skupinám - tým, ktorým ich nikto nedal /mladí s autizmom a iným
znevýhodnením,ktorí sú vylúčení z bežného trhu práce, súrodencom týchto mladých ľudí, rodičom/.
2. Podporuje ich vzdelávanie, sebarealizáciu, terapiu:
Rozvoj "bežných zručností", ako sú varenie, šitie, výroba sviečok, včeloobalov, soli do kúpeľa, potlač tričiek, výroba
magnetiek, rôznych iných výrobkov, ktoré budú vychádzať z potreby alebo vlastnej inšpirácie. Rozvoj finančnej
gramotnosti.
Aktívna účasť na príprave a realizácii výletov, vrátane návštev cudzích miest.
3.Socializácia - príležitosť na rozvoj konkrétnych sociálnych zručností tejto zraniteľnej a odlúčenej skupiny ľudí zo
spoločnosti.
4. Psychoterapia mladých a dospelých s autizmom - učenie sa o vzťahoch, vhodnej komunikácii s ostatnými,
riešenie konfliktov, spôsoby ako ich riešiť v bežnom živote.
5. Odovzdávanie skúseností - študenti formou dobrovoľníctva získavajú potrebné vedomosti do budúcej odbornej
práce.