Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

25.10.2017

Slovensko bez bariér

ilustratívny obrázok

Seminár "Slovensko bez bariér." V programe vystúpia predstavitelia samosprávy, organizácií zdravotne postihnutých občanov, seniorov, ďalších znevýhodnených skupín občanov, organizácií a inštitúcií, usilujúcich sa o odstraňovanie a prekonávanie všetkých bariér a obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnému životu a plnému zapájaniu sa do spoločnosti.

Dňa:   25. októbra 2017 (streda)                                              Čas: 10.30 – 13.30 hod.

Miesto konania:   Banská Bystrica,  Robotnícky dom, Robotnícka ulica č.3

 

Seminára sa zúčastnia a v programe vystúpia predstavitelia samosprávy, organizácií zdravotne postihnutých občanov, seniorov, ďalších znevýhodnených skupín občanov, organizácií a inštitúcií, usilujúcich sa o odstraňovanie a prekonávanie všetkých bariér a obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnému životu a plnému zapájaniu sa do spoločnosti.

 

Program:

 Otvorenie: PhDr. Miloš Nemeček (predseda Správnej rady účtu „Slovensko bez bariér“). 

 MUDr. Mária Orgonášová, CSc. (prezidentka AOZPO SR) – Informácia o súťaži „Samospráva a Slovensko bez bariér“ a o doterajších výsledkoch ôsmych etáp súťaží miest z banskobystrického regiónu.

Vystúpenia zástupcov samospráv regiónu a ďalších hostí

 Klaudia Valušková , AVmobilityinformácia o projekte  RegioAuto a ukážka motorového vozidla, upraveného  pre potreby osoby s ťažkým telesným postihnutím.

 Reprezentanti OZ OZP z regiónu  Banská Bystrica  – informácia o aktuálnych problémoch osôb so ZP v regióne, podnety pre prihlášky do súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“.


Diskusia , občerstvenie