Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

01.07.2021

Pohybom k učeniu

ilustratívny obrázok

Projekt podporený Nadáciou Orange. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodneným z dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať v činnosti , ale i učení. V priebehu roka 2020 s nimi začali cvičiť pod vedením dvoch mladých učiteliek, ktoré s deťmi dosahujú postupne pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky s nimi začínajú nacvičovať aj edukačné činnosti realizované v školskom procese. Nakoľko deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty hlavne v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie aj napriek zákazom s deťmi pracovali, ale individuálne . Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnený opatrení budú realizované v duálnom režime.

Realizáciou projektu chceme cez pohyb v rôznych formách deti naučiť sa učiť. Z
nášho projektu bude mať prínos celá spoločnosť, čerpať môžeme všetci.
1.Ide o deti, ktoré potrebujú špeciálny prístup, s deťmi pracujú dve učiteľky v pravidelnom čase 3 krát do týždňa.
Pre tieto deti v BB nie sú žiadne mimoškolské podporné aktivity. Poskytujú ich iba v LP SPOSA BB. 
2. Ide o zapojenie iných znevýhodnených skupín /aktivační pracovníci cez UPSVaR v BB/ , ktoré asistenciou pri osobách s autizmom získajú nové zručnosti. 
3. Socializácia detí cez pohybové aktivity rôzneho typu v interakcii s inými deťmi v malých skupinkách pomôže nie len deťom v socializácii, ale pomôže aj iným znevýhodneným získať iný pohľad na problematiku autizmu . 
4. Terapeutická podpora osôb s autizmom a ich rodičov v muzikoterapeutickej a
psychoterapeutickej podpore.