Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

22.11.2017

Poďakovanie

ilustratívny obrázok

Dohlasované. Spoločne sme nazbierali dostatok hlasov na to, aby sme mohli zakúpiť potrebné komponenty na simulátor autizmu. Spoločne sme venovali krátky čas zo svojho života na to, aby sme posunuli osvetu autizmu o kúsok ďalej.

Milí priatelia. Včera o pol noci skončilo hlasovanie za náš projekt 10 MINÚT VNÍMAJME SVET AUTISTU POMOCOU SIMULÁTORA AUTIZMU . Bolo Vás 1490, ktorí ste svojím hlasom túto našu iniciatívu podporili. Touto cestou sa Vám všetkým chceme poďakovať. Spoločne sme to dokázali. Hlasovanie trvalo vyše dvoch týždňov, naučilo nás to rozhadzovať siete a zosieťovať všetko, čo dáva autizmu zmysel. Jedine spojením všetkých elementov reťazca inklúzie a integrácie je možné priniesť zmenu pre všetkých. Počas hlasovania sa udialo množstvo krásnych momentov, jeden aspoň v krátkosti. Braček jedného nášho chlapca s autizmom sa v škole pokúsil spolužiakom vysvetliť , ako môžu pomôcť pri hlasovaní aj jeho bratovi, keď podporia svojím hlasom tento projekt, keď to počula jeho triedna chlapca podporila tým, že ho zobrala túto informáciu ako prezentáciu odprezentovať aj do iných tried. Krásne a chválihodné gesto pani učiteľky. Mamina Miriam aktívne zbierala hlasy, vypracovala si na to menežment, Maja, Dana, Ivana, Lydka a ostatní rodičia zo SPOSA BB pomáhali zbierať hlasy, presviedčať. Rodičia zo SPOSA z iných miest hlasovali. Obehli sme mnohých osobne a nadviazali nové kontakty. Priatelia z FB, ktorí hlasovali, rodičia a blízky nám rodinám s autizmom. Osveta v pravom zmysle slova. Priatelia, učitelia ŠZŠ Ďumbierska /, partneri z iných projektov, rodina, ale aj nezmámi ľudia, ktorí nás podporili a navyše sa aj o tému zaujímali. 1490 ľudí už o nás v SPOSA BB vie a vedia ďalší. Nie je nás málo na to, aby sme osvetou posúvali hranice ďalej a aj prostredníctvom simulátora autizmu priniesli spoločne pochopenie vnímania sveta ľudí s autizmom. Ďakujeme.


new_Nadacia_VUB