Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

21.12.2017

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2017

ilustratívny obrázok

Vianočný čas je obdobie, kedy sa pomaly spočítava to , čo rok, ktorého zavŕšením sú , priniesol do našich životov a prostredníctvom nás , do života všetkých , ktorých sme postretli.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rodiny s deťmi a dospelými s autizmom , združenými v OZ SPOSA BB. Prispeli ste k mnohým krásnym aktivitám, ktorými rodičia detí vytvorili nové aktivity a možnosti pre svoje deti, ale aj sami mali možnosť absolvovať vzdelávanie, aby rozšírili svoje obzory poznania a orientácie v dnešnom spletitom svete. 

Podakovanie partnerom 2017