Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

25.02.2021

Oáza pokoja

ilustratívny obrázok

Študenti Pedagogickej fakulty UMB, zrealizovali v mesiacoch február až máj projekt senzoricko motorickej miestnosti "Oáza pokoja".

Vďaka patrí študentom PF UMB, ktorí napriek nepriaznivej situácii vypracovali tento projekt a s odvahou sa pustili do jeho realizácie. Vďaka patrí aj našim dobrovoľníkom zo SPOSA BB, ktorí pomáhali s nadšením. Pri práci boli použité ochranné a dezinfekčné prostriedky , ktoré boli zakúpené z Mimoriadnej podpory Nadácie Volkswagen Slovensko. V hesle chránim seba, chránim Teba a pomáhame ostatným, sme spoločne pripravili priestor malej herne na maľovanie a všetko pôvodné vybavenie poriadne umyli . Je doba, kedy je bezpečné ostať doma. Naozaj ? Ľudia s autizmom potrebujú bezpečné a pokojné miesto , kde budú individuálne prijímať terapie , aby v rámci socializácie s terapeutom mohli rásť. SPOSA BB vyvíja úsilie na vytvorenie takého priestoru. Všetci, ktorí teraz na tom pracujeme sme neprestali žiť , žijeme pre nás, vás , život potom ..