Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

20.09.2022

Muzikoterapia a psychoterapia

ilustratívny obrázok

Keď hudba a psychoterapia pomáha - Grantový program nadácie SPP OPORA 2022

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2022 podporil muzikoterapeutické a psychoterapeutické sedenia pre klienta Martin.
Hlavným cieľom klienta je zvládať sociálne interakcie s okolím, rozvíjať svoj
potenciál v jemnej a hrubej motorike v miere svojich schopností. Cez
obľúbené aktivity ako muzikoterapiu a psychoterapiu chce
zlepšovať svoju zmyslovú odolnosť, voči okolitému svetu.Nakoľko ako
človek s autizmom má hypersenzitívne vnímanie , mu hlavne muzikoterapia
pomáha postupne zvládať reakcie na vonkajšie zvukové, zrakové a
pohybové podnety.