Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

06.06.2021

Knižný jarmok

ilustratívny obrázok

Banská Bystrica Bez predsudkov Charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – Autizmom /SPOSA BB/

Ľudia pred akciou priniesli okolo 8000 knižných titulov starých i nových autorov, mnoho krát prečítané a mnohé z nich sa už kúpiť nedajú. Dva týždne pred  podujatím sa stretli desiatky dobrovoľníkov, ktorí knihy tematicky rozdelili a pobalili do veľkých krabíc. V piatok 4.6.2021 ich spoločne naložili do auta , ktoré ich odviezlo na miesto činu.

Zámerom projektu BBB bolo usporiadať knižný jarmok, na ktorý by majitelia „vyčítaných“ knižiek darom poskytli svoje knihy a tie by sa za symbolický poplatok posunuli ľuďom, pre ktorých ešte tieto knihy majú čo odovzdať. A tak sa stalo 6.6.2021 na námestí SNP v Banskej Bystrici , kde sa knižné poklady rozložili pod stany a ľudia si ich prišli s dobrým pocitom, že môžu niečo dobré aj podporiť za symbolický príspevok kúpiť.

Vyzbierané peniaze boli  odovzdané občianskemu združeniu SPOSA Banská Bystrica, registrovaného v registri mimovládnych neziskových organizácií na MINV pod IČO-m: 37828088, so sídlom na Hornej 41/67 v Banskej Bystrici. Vyzbierané prostriedky budú použité na pokrytie terapií , ktoré sa pravidelne realizujú v Lokálnom priestore SPOSA BB /muzikoterapia, psychoterapia, cvičenie, masáže, canisterapia, vzdelávanie, plávanie , prázdninové aktivity/  a iné nevyhnutné veci spojené s prácou s osobami s autizmom.