Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

11.11.2020

Grant UDRŽUJME OHEŇ

ilustratívny obrázok

Projekt "UDRŽUJME OHEŇ"" určený pre aktivačných dobrovoľníkov cez UPSVaR v BB a dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri aktivitách a práci s deťmi podľa svojich možností a schopností .

Dobrovoľníci s rôznym typom osobnej limitácie / zdravotné, mentálne, vekové a sociálne, poprípade kombinácia viacerých/. Podpora v ich osobnostnom raste, učenie odkomunikovania toho čomu nerozumejú , s čím sa vnútorne boria. Zaviesť v komunite napomáhajúcich dobrovoľníkov vzájomnú synergiu s ohľadom na veľkú osobnostnú heterogenitu.
Potreba realizácie projektu vzišla z dlhodobého pozorovania, nie len situácie v našej komunite, ale aj v iných známych komunitách , kde sa tejto osobnej potrebe osôb so znevýhodnením nevenuje dostatočná pozornosť.

logá NL (2)