Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

08.05.2024

FUBABY - ďakujeme

ilustratívny obrázok

Ďakujeme za vyzbieranú finančnú pomoc vo výške 1 700 Eur, ktorá pomôže udržať fungujúce programy a všetky podporné aktivity.

Poďakovanie OZ SPOSA BB /OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica.

Naša organizácia už 23 rokov zastrešuje tvorbu programov / podporenie vzniku prvej triedy pre deti s autizmom na ŠZŠ Ďumbierska v roku 2002 ďalšej triedy v roku 2012, praktickej školy v roku 2012, na začiatku financovanie vzdelávania učiteľov a asistentov, diagnostiku detí a mnohé iné nevyhnutné aktivity. Za vyše desaťročie aj vďaka malým grantom, dvom percentám a benefíciám sme urobili stovky aktivít, ktoré boli zamerané na pomoc rodinám podľa ich potrieb.

Ako riaditeľka OZ SPOSA BB chcem poďakovať za vyzbieranú finančnú pomoc vo výške  1 700 Eur, ktorá pomôže udržať fungujúce programy „Zručnosti pre život“, „Štvrtkovú klubovňu“ , výcvik psíkov a terapie zabezpečujúce progres /muziko, psychoterapie , zaplatenie odborných lektorov, ktorí pomáhajú našim deťom a mladým so znevýhodnením/ a všetky podporné aktivity.

Výťažok  z finančnej zbierky pomôže naďalej podporovať spoluprácu s odbornými  garantmi, ktorí dlhodobo pracujú na progrese našich klientov a všetkých, ktorí pomáhajú.

Znevýhodnených mladých ľudí s autizmom a malých detí pribúda a diagnostika už aj dospelých na spektre , preto aj táto podpora je pre nás výraznou pomocou.

Ďakujeme organizátorom OZ FUBABY za iniciatívu, ktorou podporili naše dlhoročné snaženie udržať pomoc pre našu cieľovú skupinu v meste Banská Bystrica a okolí. Veríme , že spoločnou osvetou aj vďaka Vášmu zdieľaniu sa nám podarí posunúť ďalej.

Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.