Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

11.12.2020

Daruj knihu 2020

ilustratívny obrázok

Je nám cťou byť partnerom tejto krásnej predvianočnej aktivity, ktorá má už takú dlhú a prospešnú tradíciu. Ďakujeme KNZM za oslovenie aj v tomto "zvláštnom roku" a pozvanie našej organizácie do partnerstva .

V predvianočnom období od 7.12. do 23.12.2020 bude už tradične v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici prebiehať pätnásty ročník projektu „Daruj knihu deťom“.
Organizuje ho Komunitná nadácia Zdravé mesto v partnerstve s Kníhkupectvom Artforum a organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder Prieskumník a Centrum dobrovoľníctva, ktoré zozbierali 172 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.
Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu, aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy za vás doručíme.
Projekt Daruj knihu deťom sa v Banskej Bystrici začal realizovať v roku 2004 a za predchádzajúcich 14 ročníkov sa vďaka spolupráci ľudí v komunite a dobrosrdečným darcom podarilo splniť 1267 detských prianí.
Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.
. Kniha je špecifická "vec" s vlastným životom. Otvára dvere fantázie a mnohých uhlov pohľadov u nás dospelých i detí. Aj deti s autizmom rd
V predvianočnom období od 7.12. do 23.12.2020 bude už tradične v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici prebiehať pätnásty ročník projektu „Daruj knihu deťom“.
Organizuje ho Komunitná nadácia Zdravé mesto v partnerstve s Kníhkupectvom Artforum a organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder Prieskumník a Centrum dobrovoľníctva, ktoré zozbierali 172 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.
Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu, aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy za vás doručíme.
Projekt Daruj knihu deťom sa v Banskej Bystrici začal realizovať v roku 2004 a za predchádzajúcich 14 ročníkov sa vďaka spolupráci ľudí v komunite a dobrosrdečným darcom podarilo splniť 1267 detských prianí.
Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.