Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

27.02.2023

DAJ LABKU

ilustratívny obrázok

Daj labku je motivačný projekt pre mladých dobrovoľníkov, ktorí pomôžu deťom s autizmom a aj dospelým + mladých s inými znevýhodneniami nájsť priestor na svoj osobný rozvoj a miesto , kde patria a sú prijatí. Projekt bol hlasovací a chceme sa touto cestou poďakovať všetký, ktorí nám venovali svoj žetón.

1. Zlepšiť adaptabilitu mladých ľudí so znevýhodnením do bežného života - rozšíriť ich zručnosti podľa ich
schopností
2. Vytvárať podmienky pre deti a dorast na tvorbu klubových programov, ktoré pomáhajú odľahčiť rodičov v
poobedných hodinách
3.Zapájať aktívnych študentov do aktivít- získanie praxe pre budúcu odbornú prácu
4.Zapojiť zdravé deti a mládež.
5. Canisterapia ako nástroj socializácie detí a mladých
6.Spojenie všetkých 5 cieľov do jedného celku.