Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

31.05.2022

Zážitkovo

ilustratívny obrázok

Informácie k pilotnému táboru. Tábor organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom V Banskej Bystrici /SPOSA BB/. Vychádza z Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý realizuje Mesto Banská Bystrica .

  Jednou  z aktivít   smerom k tejto cieľovej skupine je  zadefinovať odľahčovaciu službu,  pokrývajúcu  špecifické potreby potencionálnych klientov. Tábor je pilotným projektom k nastaveniu priorít v smere odbornosti vykonávateľov, nositeľov odbornej pomoci a pomocných asistentov – dobrovoľníkov, ktorí môžu byť do budúcnosti novými nositeľmi pomoci pre cieľovú skupinu rodín s osobami s autizmom, ale aj iné znevýhodnené komunity v spojení s jedinečnými diagnózami. Plus prepájanie inštitúcií v meste Banská Bystrica  v presieťovaní ich reálnych možností v Komunitnom plánovaní.