Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

Aktuálne aktivity

Pozvánky


Číslo stránky:
15.05.2023

Inklúzia v pohybe

13.5.2023 Vďaka Nadácii KIA sme mali príležitosť stráviť dnešné sobotné dopoludnie na Vodnom diele v Žiline, kde sme sa zúčastnili behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením. Ďakujeme za túto príležitosť, ktorú sme využili na plno a veľmi sme si to užili. Mimo kilometrového behu sme sa zúčastnili aj rôznych iných aktivít, ktoré boli pre nás pripravené. Priebeh sa niesol v duchu tolerancie, ohľaduplnosti a dobrej nálady v kruhu skvelých, inšpiratívnych ľudí. Veríme, že takýchto akcií sa zúčastnime ešte mnohých. V.Mamatejova

15.04.2023

POHYBOM K UČENIU

Vrámci štvrtkovej klubovne sme začali pracovať s deťmi dlohodobo segregovanými doma. Rôzne aspekty ohrozenia- zdravotné , telesné, mentálne, sociálne,ekonomické jednorodičovské, viacnásobne kombinované znevýhodnenia. Nárast agresívneho správania a hľadanie vhodných prístupov na jeho sanovanie .Pracujeme s dobrovoľníkmi z VŠ- rôzne zamerania. Príprava nových odborníkov asnaha udržať ich v meste Banská Bystrica.

20.03.2023

Virtuálna realita

vám povedať, že to padlovanie mi rozhýbalo ramená, ukázalo, ktoré partie tela mám bloknute. Okrem tejto virtualky som absolvovala potopenie Titaniku, ale aj jeho skúmanie v ponorke v dnešnej jeho podobe. O dva týždne príde do BB zas ,dajte šancu svojim deťom vyskúšať si iný rozmer reality, vyskúšajte si to aj vy. Podporíte Vladka aj jeho jedinečnú terapiu. Vysvetlí vám prečo napríklad po VR ku môže niekto trpieť bolesťou hlavy a co s tým nabudúce robit. M.Helexova

20.03.2023

Srdce na dlani 2022 - národné kolo

Dňa 16.3.2023 som mala možnosť zúčastniť sa 14. ročníka národného oceňovania dobrovoľníkov, ktoré sa tento rok uskutočnilo v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

27.02.2023

Štvrtková klubovňa - startlab

Pozdravujem priatelia autistov, nie len tí, ale aj rodiny s deťmi a dospelými s osobami s autzmom. Máte jedinečnú možnosť podporiť minimálne zdielaním náš starlab projekt ŠTVRTKOVEJ KLUBOVNE PRE AUTISTOV" V čom je jedinečný? V BB majú možnosť dobrovoľnícky pomáhať študenti UMB rôznych zameraní, získavajú prax pre profesionálny život. Trvalá udržateľnosť aby ľudia s autizmom mali šancu na osobný rozvoj , je vo výchove nových odborníkov. My to v SPOSA BB robíme. Dobrovoľníci SPOSA BB boli v roku 2022 ocenení cenou SRDCE NA DLANI, čo viac k tomu povedať? Robíme to so srdcom na dlani. Podporte jedinečný projekt , ktorý vychádza z praxe v teréne. Dajte šancu autistom i všetkým, ktorí sa snažia meniť prístup k tomuto problému . Ďakujeme za zdieľanie, za Vašu podporu .

27.02.2023

Podporte nás 2% aj v tomto roku

Milí priatelia a sympatizanti . Chcem Vás touto cestou poprosiť o 2 percentá z dane, poprípade 3, ak ste ako dobrovoľníci pomáhali. PREČO PRÁVE Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB? LEBO PRÁVE TU SA SNAŽÍME VYCHOVAŤ NOVÝCH ODBORNÍKOV PRE VAŠE DETI !!!!!!!!!!!!!!!! JA MÁRIA HELEXOVÁ SOM RODIČ 19 ROČNÉHO MLADÉHO MUŽA S AUTIZMOM A PRACUJEM AKO DOBROVOĽNÍČKA 10 ROKOV PRE TÚTO CIEĽOVÚ SKUPINU, NIE LEN PRE SVOJHO SYNA!!!!!!!!!!!!! UČÍME SA SPOLU NOVÝM VECIAM:!!!!!!!!!!!! POMÁHAJÚ NÁM ĽUDIA, MATKY S ŤAŽKÝM OSUDOM A MY POMÁHAME OSTATNÝM: POMôŽTE A SPOLUPODIEĽAJDE SA NA TVORBE NOVEJ SLUŽBY PRE VAŠE DETI A VÁS RODIČOV: ZDOLA SA BUDUJE DOM, OD ZÁKLADOV A Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ICH MÁ . UŽ PIATY ROK SA STARÁME O LOKÁLNY PRIESTOR SPOSA BB NA HORNEJ 67!!!! OD ROKU 2016 SME DALI CEZ UPSVaR ŠANCE NA ZMENU ŽIVOTA VYŠE DVOCH DESIATKAM ĽUDÍ SO ZŤP, MATKÁM DETÍ S AUTIZMOM, SOCIÁLNE VYLÚČENÝM. PODPORTE TO , ČO JEDINĚ VIE O VAŚICH SKUTOČNÝCH ŹIVOTOCH!!!!!!!!!!!!!!!!! A NIE LEN O AUIZME, ALE KOMPLEXNE O PROBLÉMOCH, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ. ZA PODPORU ĎAKUJEME.

27.02.2023

DAJ LABKU

Daj labku je motivačný projekt pre mladých dobrovoľníkov, ktorí pomôžu deťom s autizmom a aj dospelým + mladých s inými znevýhodneniami nájsť priestor na svoj osobný rozvoj a miesto , kde patria a sú prijatí. Projekt bol hlasovací a chceme sa touto cestou poďakovať všetký, ktorí nám venovali svoj žetón.

20.09.2022

Muzikoterapia a psychoterapia

Keď hudba a psychoterapia pomáha - Grantový program nadácie SPP OPORA 2022

31.05.2022

Zážitkovo

Informácie k pilotnému táboru. Tábor organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom V Banskej Bystrici /SPOSA BB/. Vychádza z Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý realizuje Mesto Banská Bystrica .

01.07.2021

Pohybom k učeniu

Projekt podporený Nadáciou Orange. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodneným z dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať v činnosti , ale i učení. V priebehu roka 2020 s nimi začali cvičiť pod vedením dvoch mladých učiteliek, ktoré s deťmi dosahujú postupne pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky s nimi začínajú nacvičovať aj edukačné činnosti realizované v školskom procese. Nakoľko deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty hlavne v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie aj napriek zákazom s deťmi pracovali, ale individuálne . Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnený opatrení budú realizované v duálnom režime.

06.06.2021

Knižný jarmok

Banská Bystrica Bez predsudkov Charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – Autizmom /SPOSA BB/

25.02.2021

Oáza pokoja

Študenti Pedagogickej fakulty UMB, zrealizovali v mesiacoch február až máj projekt senzoricko motorickej miestnosti "Oáza pokoja".

11.01.2021

Mimoriadna podpora Nadácie VW Slovakia

Mimoriadne okolnosti , vyplývajúce z pandémie privádzajú rodiny s deťmi a dospelými s autizmom do „neriešiteľnej situácie“. Osoby s autizmom potrebujú socializáciu a stretávanie sa s ľuďmi, nakoľko opatrenia zužujú možnosti tejto cieľovej skupiny, hľadáme nové „ možné“ riešenia , ako podporiť to, čo je najväčšou slabinou „ Aby rodiny neostali bez pomoci a samé“. Ostať doma v bezpečí, nie je pre tieto rodiny „bezpečné „.

23.12.2020

Vianočné prianie

Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami.

23.12.2020

Poďakovanie partnerom v roku 2020

Rok 2020 bol najťažším rokom pre všetkých. Preto aj práca v SPOSA BB bola poznačená mnohými opatreniami, ktoré obmedzili na krátky čas naše fungovanie. Napriek všetkému aj vďaka podpore našich partnerov finančnej, materiálovej, ľudskej a technickej sa nám podarilo urobiť veľa dobrej práce v smere k rodinám s osobami s autizmom a preto sa touto cestou v mene Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v BB chceme poďakovať.

11.12.2020

Daruj knihu 2020

Je nám cťou byť partnerom tejto krásnej predvianočnej aktivity, ktorá má už takú dlhú a prospešnú tradíciu. Ďakujeme KNZM za oslovenie aj v tomto "zvláštnom roku" a pozvanie našej organizácie do partnerstva .

11.11.2020

Grant UDRŽUJME OHEŇ

Projekt "UDRŽUJME OHEŇ"" určený pre aktivačných dobrovoľníkov cez UPSVaR v BB a dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri aktivitách a práci s deťmi podľa svojich možností a schopností .

04.08.2020

Zručnosti pre život

Deti a mladí s autizmom sa nevedia o seba postarať. Spoločne pri aktivitách, ktoré sú v živote bežné ich chceme naučiť zručnosti, ktoré sú v živote nevyhnutné pre existenciu bez rodičov. Ich získaním budú samostatnejší a v živote sa ľahšie dokážu adaptovať .

15.01.2020

Darujte 2 % dane na dobré ciele

Milí priatelia , je čas, kedy môžete svoje 2 % z dane darovať na dobré účely. Tí, čo poznáte prácu v SPOSA BB viete, že robíme s deťmi veľmi veľa aktivít, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa a posúvať. Prosíme podporte pokračovanie práce s deťmi s autizmom v Banskej Bystrici a okolí. Ďakujeme.

22.12.2019

Prianie

Nech chvíle lásky a pokoja , všetky bolesti vám zahoja. Láska sa so zdravým nech sa snúbia , na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Pokojné , veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív SPOSA BB.

Číslo stránky: