Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

Aktivity SPOSA BB a Familky

Nejde o to byť dokonalý, ale robiť veci najlepšie ako vieme...s radosťou, láskou a úprimným záujmom.
Učí nás sám život a skúsenosti, ktoré prežívame a zdieľame.

Pridajte sa k priaznivcom  Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici a našej virtuálnej rodiny FAMILKY, u nás je každý vítaný!24.05.2017

Ži a Nechaj Žiť 2017

Štvrtý ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi a dospelými osobami s autizmom , inými znevýhodnenými komunitami a zdravými je za nami. Overil súdržnosť komunít rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Celé obdobie pred konečnou realizáciou projektu , učilo všetkých zúčastnených rodičov, ako zvládať rôzne situácie, komunikovať, organizovať a rozdeľovať si úlohy. Viac info v článku :)

29.04.2017

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

11.04.2017

Ži a nechaj Žiť 2017

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017, športovo terapeutická sobota pre rodiny s deťmi s autizmom, ale aj iné komunity. Pozývame vás na štvrtý ročník podujatia, ktoré organizujú rodičia detí a dospelých s autizmom v spolupráci so ŠZŠ na Ďumbierskej ulici 15 v BB !

11.04.2017

Pozvánka na vernisáž a výstava obrazov

Vernisáž mladých autorov s autizmom „Iný uhol vnímania“ a benefičný koncert Banská Bystrica 14. marca 2017 je pokračovaním kampane „Vysvieťme to na modro v Banskej Bystrici“ a v duchu šírenia povedomia o autizme Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici (SPOSA BB), zrealizuje v priestoroch modlitebne Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD BB) na Kollárovej ulici 18 v Banskej Bystrici, v dňoch od 24. apríla do 28. apríla vernisáž tvorby mladých mužov s autizmom M. Golemu a M. Balca pod názvom „Iný uhol vnímania“.

20.03.2017

Rozsvieťme to na modro !!!

2 apríla 2017 sa spolu svetovými dominantami rozsvieti na modro aj hodinová veža na námestí SNP , budova ESC aj Barbakan v Banskej Bystrici , pri príležitosti Svetového dňa povedomia o AUTIZME .O 20:00 hod. sa pod hodinovou vežou na námestí SNP stretnú rodiny s deťmi a dospelými osobami s autizmom , ich sympatizanti a symbolicky zapália sviečky .

18.03.2017

Paci Pac - Karneval OZ Nožička

PACI PAC v OZ Nožička Sobotný deň začal pochmúrnym počasím , dážď polieval ulice a záhrady Banskej Bystrice. No napriek tejto nepriazni, sa v priestore bývalej základnej školy na Tatranskej ulici, v Centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička diali krásne veci. Janka Vigašová usporiadala pre inak obdarené deti, hudobno vzdelávacie doobedie. O desiatej hodine prišlo medzi nadšené detičky rôzne obdarené a ich rodičov, veselé duo PACI /speváčka Adrianka / a PAC/ hudobník Mário/, s doprovodom perkusií. V miestnosti bolo počuť nadšené výkriky detí, tlieskanie , ktorým doprevádzali speváčku, ktorá deti motivovala, aby sa aktívne pohybom, alebo spevom zapojili. Aj rodičia na malú chvíľu pozabudli na starosti a zaspievali si pesničky. Ako rodič oceňujem nasadenie účinkujúcich, ktorý veľmi empaticky a zanietenie pristupovali k deťom. Deti prišli veselo poobliekané v maskách, ktorými si vynahradili karneval, ktorý sa vo februári pre technické príčiny nemohol uskutočniť. Neskôr program pokračoval tanečným vystúpením talentovanej slečny Klaudii, ktorá atmosféru obohatila rytmickým tancom, ktorý priniesol medzi zúčastnených horúci vánok letných chvíľ. Všade bolo cítiť spolupatričnosť komunity ľudí, ktorí napriek neľahkým životným okolnostiam a nepretržitej starostlivosti o svoje deti, priniesli každý kúsok malého obohatenia, či v podobe s láskou napečených koláčikov ,alebo sladkostí a iných dobrôt. Poďakovanie patrí aj pani Erike Karovej a Silvii Žabkovej, ktoré priniesli deťom nielen materiálne dary, ale aj sami seba a svojou pomocou prispeli ku krásnemu priebehu sobotnej udalosti. V sobotňajšie dopoludnie prišlo do priestoru OZ Nožička 16 rodín s deťmi s rôznymi znevýhodneniami spolu s ich rodičmi a blízkymi. „Integrácia a inklúzia začína tam, kde zdraví prijmú tých slabých, ako jednu z možností štýlu života. Keď pochopia, že vo svete je množstvo ľudí, ktorí nedokážu, to, čo je pre zdravých samozrejmosťou a dokážu prijať a pochopiť, že prostriedky, ktoré spoločnosť vytvorila pre tých slabších, budú rešpektovať, ako ich právo a nebudú to považovať za ich výhodu, lebo výhoda to nie je.“/Mária Helexová/

09.03.2017

TESCO vy rozhodujete

Milí priatelia od zajtra sa v TESCO BB - na Zvolenskej , spúšťa hlasovanie za náš projekt "Kľúč k zbližovaniu svetov", podporte ho žetónmi , ktoré dostanete pri nákupe, ak vám ich neponúknu, nezabudnite si pýtať. Zahlasujte a podporte rodičov detí s autizmom, ktorí chcú urobiť spolu s deťmi niečo pekné nie len pre komunitu s autizmom, ale aj pre ostatné, ktoré medzi seba zároveň pozývajú. Mária Helexová.

02.03.2017

Marcové dielničky

Štvrtok v KC Fončorda prevažne ženská partia, chlapi zostali na pár vínimiek doma, vytvorili sme spoločne pekné veľkonočné vajíčka a podložky, použili sme servítkovú techniku a farby, deti sme nechali kreatívne rozvíjať ic h obrazutvornosť , aj mamičky si povyrábali maličkosti pre radosť. Ďakujeme dobrovoľníčkam Dianke, Ľubke, Evke za trpezlivosť, mamičkám tiež aj nášmu Jožkovi, ktorého nevyieť na fotkách, ale nám pripravil chutný čaj a kávičku.

13.02.2017

2% pre SPOSA BB

Milí priatelia je obdobie, kedy sa môžete rozhodnúť, komu dáte svoje dve percentá dane. Prosím rozhodnite sa pre SPOSA BB a podporte naše aktivity! Aj toto je pre nás pomoc, vďaka ktorej môžeme uskutočniť zmenu pre naše deti. ĎAKUJEME!

10.02.2017

Pozvánka na marcové tvorivé dielničky

Príďte s nami stráviť kreatívne popoludnie do priestorov Komunitného centra Fončorda v Banskej Bystrici :) Tešíme sa na všetky rodiny s deťmi.

10.02.2017

Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie

Dňa 10.2.2017 sa v Austria Trend Hoteli v Bratislave konal workshop, ktorý bol venovaný právam dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, ktorý organizovala pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu. Je známe, že pani Žitňanská sa venuje podnetom s týmto zameraním a vybrala skutočne hostí, ktorí k danej téme prispeli prostredníctvom prezentácií pozitívnymi príkladmi z osobnej praxe v zdravotníctve. Workshop moderovala pani Jana Žitňanská a v krátkosti zhrnula praxe v ostatných členských štátoch EÚ.

09.02.2017

Kompetentní v dobrovoľníctve

V štvrtok 9.2.2017 sa uskutočnila v Bratislave konferencia pod názvom „ Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote“ , ktorú zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Program moderovala Alžbeta Brozmanová Gregorová, príhovormi k účastníkom semináru ho otvorili poslankyňa európskeho parlamentu Jana Žitňanská, poslankyňa Národnej rady Viera Dubačová a prezidentka platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Frimmerová. O prínosoch v inklúzii informovala Aneta Marková. Z Maďarska prišli o svojej práci a inkluzívnom dobrovoľníctve porozprávať slečna Réka Luca Dely a mladý muž na vozíku Károly Tóth, ktorý pre nás pripravil spolu s kolegyňou príjemné prekvapenie, v podobe predstavenia-tanečno hereckého, v ktorom nám osobne mladý muž predviedol, ako sa búrajú bariéry, a že prvý dojem klame. Všetkým sa predstavenie páčilo a ostalo hlboko zapísané do ich sŕdc.

31.12.2016

Koncoročné poďakovanie

Končí sa rok 2016, je za nami veľa práce, chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým priateľom za podporu, priazeň a partnerstvo.

20.12.2016

Predvianočné posedenie s Mikulášom

Predvianočný čas zavŕšili rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi ,spoločným posedením, ktoré organizovalo OZ Nožička v spolupráci s OZ SPOSA BB, OZ BCF a občianskym združením Kompas - centrum rozvoja. Spoločne pripravili akciu s množstvom darčekov.

09.12.2016

Navštívil nás Miro Jaroš

Do Centra pre deti s viacnásobným postihnutím OZ Nožička na začiatku decembra zavítal spevák detských piesní Miro Jaroš.

05.12.2016

Ocenenie srdce na dlani

5.12.2016 sa uskutočnil slávnostný večer oceňovania dobrovoľníkov "Srdce na dlani ", ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a s Centra dobrovoľníctva ,Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici . V kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity boli ocenené , Mária Helexová a Silvia Žabková V kategórii Dobrovoľníctvo v športe Erika Kárová Ďakovný list dostala Jana Vigašová za pomoc deťom OZ Nožička.

02.12.2016

Stretnutie s výnimočnými ľuďmi

Na začiatku decembra sme mali česť stretnúť sa a konštruktívne prebrať problémy znevýhodnených komunít s poslankyňami NR SR Silviou Shahzad a Vierou Dubačovou na tému "Ako sa nám žije v Banskej Bystrici ?". Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch KOMUCE v BB a zúčastnilo sa ho veľa zaujímavých ľudí , ktorí pomenovali veľa vecí, s ktorými je čas začať pracovať. Ďakujeme za túto príležitosť mestu BB a pani Ing. Márii Filipovej!

17.11.2016

Novembrová dielnička

Novembrové tvorivé dielničky pre deti s autizmom, pre ich rodičov, priateľov a sympatizantov SPOSA BB sa opť vydarili