Kde nás nájdete:

SPOSA BB - FAMILKA
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
(Kancelária na 3. poschodí)

zobraziť na mape

Kontakty:

mobil: +421 911 360 641
e-mail: sposabb@familka.sk
www.familka.sk

Familka.sk v sieti Facebook

Aktivity SPOSA BB a Familky

Nejde o to byť dokonalý, ale robiť veci najlepšie ako vieme...s radosťou, láskou a úprimným záujmom.
Učí nás sám život a skúsenosti, ktoré prežívame a zdieľame.

Pridajte sa k priaznivcom  Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici a našej virtuálnej rodiny FAMILKY, u nás je každý vítaný!Číslo stránky:
08.05.2024

FUBABY - ďakujeme

Ďakujeme za vyzbieranú finančnú pomoc vo výške 1 700 Eur, ktorá pomôže udržať fungujúce programy a všetky podporné aktivity.

08.05.2024

Zručnosti pre život

Ďakujeme Nadácii O2 za podporu projektu "Zručnosti pre život" Oblasti podpory: Ochrana a podpora zdravého a aktívneho života detí, mládeže, dospelých aj seniorov (vrátane aktivít z oblasti stravovania, športu, turizmu, záujmových krúžkov a podobne) Popíšte projekt , o ktorého podporu žiadate: Náš projekt má 5 pilierov. Nadväzuje už na existujúci interný projekt, ktorý trvá od roku 2019 "Zručnosti pre život"

01.04.2024

Svetový deň povedomia o autizme

Pridajte sa k nám na sviečkový "POCHOD MODROU BANSKOU BYSTRICOU", ktorí sa uskutoční v rámci dňa povedomia o autizme v utorok 02.04.2024 o 19:00 v Banskej Bystrici. Radi vám tiež predstavíme našu prácu a služby v rámci nášho podujatia "Simulátor autizmu" v Europa SC, ktoré sa koná od utorka 02.04. do piatka 05.04.2024 v čase od 09:00 do 17:00. Tešíme sa na vás!

08.02.2024

Nebuď obeť

SPOSA BB ďakuje SAWS - Slovenská Asociácia Westernovej Streľby .Legis Telum a C. A. T. - Crossbow Assault Team Nebuď obeť! za finančný dar zo školenia, ktoré sa konalo 2.2.2024 v Banskej Bystrici

04.11.2023

Krok Za Krokom, Banská Bystrica

Toto krásne charitatívno-športové podujatie bolo usporiadanie na vyzbieranie finančnej pomoci pre SPOSA BB a cieľom bolo prejsť 16km okolo Banskej Bystrici.

15.05.2023

Inklúzia v pohybe

13.5.2023 Vďaka Nadácii KIA sme mali príležitosť stráviť dnešné sobotné dopoludnie na Vodnom diele v Žiline, kde sme sa zúčastnili behu Inklúzia v pohybe pre podporu detí zo Špeciálnych olympiád a iných športovcov so znevýhodnením. Ďakujeme za túto príležitosť, ktorú sme využili na plno a veľmi sme si to užili. Mimo kilometrového behu sme sa zúčastnili aj rôznych iných aktivít, ktoré boli pre nás pripravené. Priebeh sa niesol v duchu tolerancie, ohľaduplnosti a dobrej nálady v kruhu skvelých, inšpiratívnych ľudí. Veríme, že takýchto akcií sa zúčastnime ešte mnohých. V.Mamatejova

15.04.2023

POHYBOM K UČENIU

Vrámci štvrtkovej klubovne sme začali pracovať s deťmi dlohodobo segregovanými doma. Rôzne aspekty ohrozenia- zdravotné , telesné, mentálne, sociálne,ekonomické jednorodičovské, viacnásobne kombinované znevýhodnenia. Nárast agresívneho správania a hľadanie vhodných prístupov na jeho sanovanie .Pracujeme s dobrovoľníkmi z VŠ- rôzne zamerania. Príprava nových odborníkov asnaha udržať ich v meste Banská Bystrica.

20.03.2023

Virtuálna realita

vám povedať, že to padlovanie mi rozhýbalo ramená, ukázalo, ktoré partie tela mám bloknute. Okrem tejto virtualky som absolvovala potopenie Titaniku, ale aj jeho skúmanie v ponorke v dnešnej jeho podobe. O dva týždne príde do BB zas ,dajte šancu svojim deťom vyskúšať si iný rozmer reality, vyskúšajte si to aj vy. Podporíte Vladka aj jeho jedinečnú terapiu. Vysvetlí vám prečo napríklad po VR ku môže niekto trpieť bolesťou hlavy a co s tým nabudúce robit. M.Helexova

20.03.2023

Srdce na dlani 2022 - národné kolo

Dňa 16.3.2023 som mala možnosť zúčastniť sa 14. ročníka národného oceňovania dobrovoľníkov, ktoré sa tento rok uskutočnilo v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

27.02.2023

Zápisník dobrovoľníka

SPOSA BB v tomto roku bude postupne prinášať inovácie , ktoré vychádzajú z práce dobrovoľníkov - študentov. Vďaka za túto iniciatívu Viky Mamatejovej, ktorá vymyslela tento model a naďalej ho bude koordinovať v rámci svojich ľudských a profesných možností. Prichádza "ZÁPISNíK DOBROVOĽNÍKA"

27.02.2023

Štvrtková klubovňa - startlab

Pozdravujem priatelia autistov, nie len tí, ale aj rodiny s deťmi a dospelými s osobami s autzmom. Máte jedinečnú možnosť podporiť minimálne zdielaním náš starlab projekt ŠTVRTKOVEJ KLUBOVNE PRE AUTISTOV" V čom je jedinečný? V BB majú možnosť dobrovoľnícky pomáhať študenti UMB rôznych zameraní, získavajú prax pre profesionálny život. Trvalá udržateľnosť aby ľudia s autizmom mali šancu na osobný rozvoj , je vo výchove nových odborníkov. My to v SPOSA BB robíme. Dobrovoľníci SPOSA BB boli v roku 2022 ocenení cenou SRDCE NA DLANI, čo viac k tomu povedať? Robíme to so srdcom na dlani. Podporte jedinečný projekt , ktorý vychádza z praxe v teréne. Dajte šancu autistom i všetkým, ktorí sa snažia meniť prístup k tomuto problému . Ďakujeme za zdieľanie, za Vašu podporu .

27.02.2023

Podporte nás 2% aj v tomto roku

Milí priatelia a sympatizanti . Chcem Vás touto cestou poprosiť o 2 percentá z dane, poprípade 3, ak ste ako dobrovoľníci pomáhali. PREČO PRÁVE Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB? LEBO PRÁVE TU SA SNAŽÍME VYCHOVAŤ NOVÝCH ODBORNÍKOV PRE VAŠE DETI !!!!!!!!!!!!!!!! JA MÁRIA HELEXOVÁ SOM RODIČ 19 ROČNÉHO MLADÉHO MUŽA S AUTIZMOM A PRACUJEM AKO DOBROVOĽNÍČKA 10 ROKOV PRE TÚTO CIEĽOVÚ SKUPINU, NIE LEN PRE SVOJHO SYNA!!!!!!!!!!!!! UČÍME SA SPOLU NOVÝM VECIAM:!!!!!!!!!!!! POMÁHAJÚ NÁM ĽUDIA, MATKY S ŤAŽKÝM OSUDOM A MY POMÁHAME OSTATNÝM: POMôŽTE A SPOLUPODIEĽAJDE SA NA TVORBE NOVEJ SLUŽBY PRE VAŠE DETI A VÁS RODIČOV: ZDOLA SA BUDUJE DOM, OD ZÁKLADOV A Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ICH MÁ . UŽ PIATY ROK SA STARÁME O LOKÁLNY PRIESTOR SPOSA BB NA HORNEJ 67!!!! OD ROKU 2016 SME DALI CEZ UPSVaR ŠANCE NA ZMENU ŽIVOTA VYŠE DVOCH DESIATKAM ĽUDÍ SO ZŤP, MATKÁM DETÍ S AUTIZMOM, SOCIÁLNE VYLÚČENÝM. PODPORTE TO , ČO JEDINĚ VIE O VAŚICH SKUTOČNÝCH ŹIVOTOCH!!!!!!!!!!!!!!!!! A NIE LEN O AUIZME, ALE KOMPLEXNE O PROBLÉMOCH, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ. ZA PODPORU ĎAKUJEME.

27.02.2023

DAJ LABKU

Daj labku je motivačný projekt pre mladých dobrovoľníkov, ktorí pomôžu deťom s autizmom a aj dospelým + mladých s inými znevýhodneniami nájsť priestor na svoj osobný rozvoj a miesto , kde patria a sú prijatí. Projekt bol hlasovací a chceme sa touto cestou poďakovať všetký, ktorí nám venovali svoj žetón.

20.09.2022

Muzikoterapia a psychoterapia

Keď hudba a psychoterapia pomáha - Grantový program nadácie SPP OPORA 2022

31.05.2022

Zážitkovo

Informácie k pilotnému táboru. Tábor organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom V Banskej Bystrici /SPOSA BB/. Vychádza z Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý realizuje Mesto Banská Bystrica .

01.07.2021

Pohybom k učeniu

Projekt podporený Nadáciou Orange. Pri osobách s autizmom a iným znevýhodneným z dlhodobého pozorovania a práce v organizácii zaznamenali, že deti majú obrovský problém zotrvať v činnosti , ale i učení. V priebehu roka 2020 s nimi začali cvičiť pod vedením dvoch mladých učiteliek, ktoré s deťmi dosahujú postupne pokroky. Cez pohybové aktivity, cvičenie, strečing, tanec, relaxačné techniky s nimi začínajú nacvičovať aj edukačné činnosti realizované v školskom procese. Nakoľko deti s autizmom aj v pandemickom režime utrpeli veľké straty hlavne v socializačnej rovine, je nevyhnutné s nimi pracovať ešte intenzívnejšie. V čase pandémie aj napriek zákazom s deťmi pracovali, ale individuálne . Deťom chýbajú kamaráti, preto ďalšie aktivity po uvoľnený opatrení budú realizované v duálnom režime.

06.06.2021

Knižný jarmok

Banská Bystrica Bez predsudkov Charitatívna predajná výstava literárnych diel organizovaná na pomoc pri podpore vzdelávania a osamostatnenia sa osôb s diagnostikovanou pervazívnou vývinovou poruchou – Autizmom /SPOSA BB/

25.02.2021

Oáza pokoja

Študenti Pedagogickej fakulty UMB, zrealizovali v mesiacoch február až máj projekt senzoricko motorickej miestnosti "Oáza pokoja".

11.01.2021

Mimoriadna podpora Nadácie VW Slovakia

Mimoriadne okolnosti , vyplývajúce z pandémie privádzajú rodiny s deťmi a dospelými s autizmom do „neriešiteľnej situácie“. Osoby s autizmom potrebujú socializáciu a stretávanie sa s ľuďmi, nakoľko opatrenia zužujú možnosti tejto cieľovej skupiny, hľadáme nové „ možné“ riešenia , ako podporiť to, čo je najväčšou slabinou „ Aby rodiny neostali bez pomoci a samé“. Ostať doma v bezpečí, nie je pre tieto rodiny „bezpečné „.

23.12.2020

Vianočné prianie

Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami.

Číslo stránky: